Jyväskylä: oppimateriaalit ja arvionti

Oppivelvollisille oppimateriaalit ja kannettava tietokone ovat maksuttomia. Kaksoistutkinnossa käytetään samoja oppimateriaaleja Gradia Lukioiden kanssa. Mikäli et kuulu oppivelvollisuuden piirin, löydät tarvittavat materiaalit alalaidassa olevasta tiedostosta. 

Kaksoitutkinnossa tarvitaan kannettava tietokone. Opinnoissa käytetään vain sähköisiä oppimateriaaleja. Lisäksi ylioppilastutkinto tehdään sähköisesti Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti-järjestelmässä. Opintojen aikana harjoitellaan järjestelmän käyttöä, joten tarvitset alusta alkaen kannettavan tietokoneen, joka täyttää tietyt tekniset ominaisuudet. Useimmat markkinoilla olevat tietokoneet täyttävät tarvittavat ominaisuudet, joista saat lisätietoa www.ylioppilastutkinto.fi.

 

Arviointi 

Lukiokurssit arvioidaan lukion opetussuunnitelman mukaisesti ja muutetaan ammatilliseen todistukseen seuraavasti:

Lukiokurssin arviointi 10 - 4 ja ammatillinen arviointi K5 - T1

  • 10 ja 9 > K5
  • 8 > H4
  • 7 > H3
  • 6 > T2
  • 5 > T1
  • 4 > HylS
  • S > S

Puuttuva tai hylätty koe on tehtävä seuraavassa uusinnassa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Mun Gradia -intrassa.