Gradian yleisötilaisuuksiin koronapassi

Gradiassa on 7.12. päätetty ottaa käyttöön koronapassi sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Koronapassin käyttöönotto on vaihtoehtona sille, että yleisötilaisuuksia ja -tapahtumia jouduttaisiin perumaan tai rajaamaan 50 osallistujaa pienemmäksi. 

Päätös perustuu siihen, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt 5.1.2022 saakka Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Tilaisuuksia saa kuitenkin järjestää, kun yli 16-vuotiailta osallistujilta edellytetään koronatodistuksen esittämistä.

Koronapassien käyttö Gradiassa

Gradian järjestämissä yli 50 henkilön yleisötilaisuuksissa jokaisen yli 16-vuotiaan osallistujan koronapassi tarkistetaan 7.12. alkaen. Jos yleisötilaisuuteen tulijalla ei ole esittää voimassa olevaa koronatodistusta, hän ei voi osallistua tilaisuuteen. Tilaisuuksissa esiintyviltä tai niissä töissä olevilta opiskelijoilta tai henkilöstöltä ei toistaiseksi edellytetä koronapasseja. 

Gradiassa yleisötilaisuuksiksi katsotaan sellaiset Gradian järjestämät tilaisuudet, joihin osallistuu muita kuin Gradian opiskelijoita ja henkilöstöä. Tällaisia tilaisuuksia ovat mm. konsertit, näytökset ja muut sisätiloissa järjestettävät yli 50 henkilön yleisötapahtumat. 

Koronapasseja ei vaadita Gradian opiskelijoilta ja henkilöstöltä opetustilanteissa eikä opiskelija- ja henkilöstöravintoloissa asioidessa. 

Koronapassin, eli EU:n koronatodistuksen voi ladata Omakannasta: https://www.kanta.fi/koronatodistus 

Koronapassin käyttämisestä aluehallintoviraston määräyksen päättymisen 5.1.2022 jälkeen päätetään erikseen.

Lisätietoja

Vesa Voutilainen, vt. kuntayhtymän johtaja, talous- ja hallintojohtaja p. 040 341 5323

Mediatiedote 7.12.2021