Gradian vuosi 2022 on elpymisen ja tulevaisuuden rakentamisen vuosi

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian talous toteutuu kuluvana vuonna 2021 tulosennusteen mukaan hieman arvioitua parempana. Talousarviossa kuntayhtymän tulokseksi ennakoitiin -3,4 milj. euroa, mutta ennusteen mukaan tulokseksi rahoituserien jälkeen tulisi noin -2,3 milj. euroa. Vuosikate on ennusteen mukaan 4,3 miljoonaa euroa, mutta se ei kata yhteensä yli 10,2 milj. euron poistoja.

Myös vuoden 2022 arvioidaan toteutuvan taloudellisesti alijäämäisenä Gradian toiminnan palautuessa vähitellen koronan jälkeiseen normaaliin. Talousarvion mukaan tulosennuste on -6,4 miljoonaa euroa ja alijäämäennuste noin 2,4 miljoonaa euroa.

”Toimintamenojen määrä on edellisvuotta suurempi erityisesti sen vuoksi, että Gradia haluaa aktiivisesti vastata talouden nopean elpymisvaiheen aiheuttamaan koulutuspalvelujen kasvavaan kysyntään. Toisaalta koronatilanne ei ole vielä ohi, joten joudumme edelleen keväällä 2022 varautumaan tilapäisiin ja kohdennettuihin toimenpiteisiin”, toteaa vt. kuntayhtymän johtaja Vesa Voutilainen.

Gradian toimintakustannusten määrää ovat edellisistä vuosista nostaneet mm. oppivelvollisuuden laajenemisen mukanaan tuoma maksuttomuus sekä ohjaus- ja valvontavastuun lisääntyminen, joita ei ole riittävästi huomioitu valtionosuusrahoituksessa. Investointien määrän (8,6 milj. euroa) suunnitellaan kuitenkin hieman vähenevän kuluvan vuoden (9,1 milj. euron) tasosta.

Vuoden 2022 talousarviossa Gradia valmistautuu käynnistämään uuden EU-rakennerahoituskauden hankkeita. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman tavoitteiden mukaisesti Gradia tulee omalla hanketoiminnallaan edistämään osaavan työvoiman saatavuutta, vauhdittamaan vihreää siirtymää, tukemaan yritysten TKI-toimintaa sekä lisäämään nuorten osallisuutta. Hanketoiminnassa huomioidaan tiivis yhteistyö EduFutura-kumppaneiden, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kanssa alueemme elinvoiman vahvistamiseksi. Korona-ajan oppeja hyödynnetään mm. eGradian koulutustarjonnan aktiivisella kehittämisellä ja monipuolistamisella.

Myös Gradian johtaminen uudistuu, kun uusi kuntayhtymän johtaja ja Gradia-lukioiden tulosaluejohtaja, rehtori aloittavat tehtävissään vuoden 2022 alussa. Kuntayhtymän hallitus on kesällä 2021 päättänyt uudesta lukioiden johtamisjärjestelmästä, joka otetaan käyttöön vaiheittain 1.8.2022 mennessä.

Gradiassa työskentelee tällä hetkellä 1 119 päätoimista työntekijää, ammatillisessa koulutuksessa 696 ja lukiokoulutuksessa 180 työntekijää. Muissa Gradian toiminnoissa työskentelee yhteensä 243 työntekijää. Henkilömäärässä näkyy vielä vuonna 2022 koronavaikutuksien vähentämiseen määräaikaisesti palkatut ohjaajat ja opettajat.  
Gradian hallitus käsittelee vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 25.11. Talousarviosta päättää yhtymävaltuusto 17.12.2021.

Lisätietoja

Vesa Voutilainen, vt. kuntayhtymän johtaja, talous- ja hallintojohtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 5323.

Mediatiedote 18.11.2021