Gradian talousarvio vuodelle 2019 varmistaa talouden tasapainon

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian arvioidut toimintatuotot ovat 121,9 miljoonaa euroa (ilman sisäisiä eriä 99,2 miljoonaa euroa) vuonna 2019. Valtionosuutena saatavat ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen, aikuisten perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen tuotot on arvioitu 82,6 miljoonaksi euroksi.

Gradian arvioidut toimintakulut vuonna 2019 ovat 112,6 miljoonaa euroa (ilman sisäisiä eriä 89,9 miljoonaa euroa). Henkilöstökulut ovat noin 65 miljoonaa euroa.

Tilikauden ylijäämän arvioidaan olevan 52 000 euroa. Kolmivuotisen talouden sopeuttamisohjelman tavoitteeksi on asetettu talouden tasapainotila vuoden 2019 loppuun mennessä.

Vuosien 2012 - 2017 koulutusleikkauksissa Gradia menetti noin 22 miljoonaa euroa vuositason rahoitusta. Gradian ammatillisen koulutuksen valtionosuudet ovat kääntyneet vuonna 2018 lievään nousuun, mutta lukiokoulutuksen yksikköhinnan aleneminen jatkuu edelleen. Jyväskylän kaupunki tukee lukiokoulutusta 1,7 miljoonalla eurolla vuonna 2019.

Gradian valtionosuuksien euromääräinen kehitys on kuvattu oheisessa liitteessä.

Talousarviossa on varattu rakentamisinvestointeihin 11,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 suurin investointikohde on Jämsän Myllymäen kampussaneeraus. Jyväskylässä suurimmat investointikohteet liittyvät Kukkulan kampuksen peruskorjaukseen ja Viitaniemen kampuksen piharakentamiseen.

Gradia on 31.10.2018 tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen, että sillä olisi käytettävissä 7 305 opiskelijavuotta ammatilliseen koulutukseen vuonna 2019. Gradia-lukioiden laskennallinen opiskelijamäärä on 2 507. Toisen asteen koulutuksen lisäksi Gradia järjestää aikuisten perusopetusta ja taiteen perusopetusta. Gradian henkilöstömäärä on noin 1 100, ja näistä kaksi kolmasosaa on opettajia.

Koulutuskuntayhtymän tytäryhtiö Gradia-koulutuspalvelut Oy toimii markkinaehtoisessa koulutuksessa. Sen liikevaihdoksi arvioidaan 3,2 miljoonaa euroa vuonna 2019. Koulutusvienti tehdään pääsääntöisesti EduCluster Finland Oy:n kautta. Koulutusviennin tavoiteltu liikevaihto on 0,5 miljoonaa euroa.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallitus käsitteli talousarvion kokouksessaan 29.11.2018. Talousarvion hyväksyy yhtymävaltuusto 14.12.2018.

Liite: Gradian valtionosuudet 2012-2018

Lisätietoja

Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 5100
Pekka Pirinen, talous- ja hallintojohtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 5101

Mediatiedote 30.11.2018

Tiedostot
Tiedosto