Gradian opettaja Laura Teriö Vuoden äidinkielen opettajaksi

Vuoden 2022 äidinkielen opettajaksi on valittu Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa työskentelevä äidinkielen opettaja, viestinnän ja vuorovaikutuksen opettaja Laura Teriö. Äidinkielen opettajain liitto perustelee valintaa seuraavasti:

Lauran suurimpia vahvuuksia on aito vuorovaikutus ja kohtaaminen opiskelijoiden kanssa. Laura on parhaimmillaan luokkahuoneessa. Itse hän on kuvannut olevansa "lähitaistelija". Laura osaa innostaa ja motivoida opiskelijoita hankkimaan lisää osaamista. Laura näkee kaikessa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia: ”Eiköhän me tästäkin selvitä” on usein Lauran vastaus, kun kyseessä on jokin uusi toteutusmuoto tai koulutusjakso. Laura saa opiskelijoilta ja yhteistyökumppaneilta arvostavaa ja hyvää palautetta, ja Lauran opetusta kuvataan innostavaksi.

Lauralla on sopivan rento, mutta tarvittavan jämäkkä ote opiskelijoihin. Hän on myös joustava: hän ei sulje opiskelijoilta ovia, vaan keksii vaihtoehtoisia tapoja suorittaa opintoja.

Laura antaa tunnilla itsestään, omasta persoonastaan ja elämästään opiskelijoille kylliksi niin, että heidän välilleen syntyy luottamuksellinen ja avoin suhde. Opiskelijat kokevat Lauran turvalliseksi ja tukeutuvat häneen toisinaan myös henkilökohtaisissa asioissa. Opiskelijat usein valitsevat Lauran opettamia kursseja pelkästään Lauran takia, jotta pääsevät hänen opetukseensa. Hän tekee työtä aidosti koko persoonallaan ja laittaa itsensä likoon opiskelijoidensa kanssa.

Työkaverina Laura on korvaamaton. Lauran energisyys ja huumorintaju tarttuvat väkisinkin ja pelastavat huonoimmankin päivän. Laura on aina valmis auttamaan ja tukemaan sekä tsemppaa oppilaiden ohella myös työkavereita eteenpäin. Hän pitää huolta yhteisöllisyydestä ja tuo iloa koko työyhteisölle.

Lauralle työ on tärkeä, mutta ei koko elämä. Laura on löytänyt hyvän tasapainon töiden ja vapaa-ajan välille ja tekee tietoisesti töitä sen vuoksi, että jaksaa käydä töissä vielä pitkään ja olla oma paras itsensä töissä joka päivä. Hänellä on luova ja myönteinen ote työhön, jota hän tekee koko sydämestään.

Lisätietoja

Laura Teriö, äidinkielen opettaja, viestinnän ja vuorovaikutuksen opettaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 594 9024, laura.terio@gradia.fi
Sari Hyytiäinen, toiminnanjohtaja, Äidinkielen opettajain liitto ry, puh. 0400 876 548, sari.hyytiainen@aidinkielenopettajainliitto.fi

Äidinkielen opettajain liitto ry, mediatiedote 23.1.2022

Laura Teriö.
Laura Teriö.