Gradian lukioiden tulosaluejohtajan, rehtorin tehtävään hakeneet

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia hakee tulosaluejohtajaa, rehtoria vastaamaan Gradia-lukioiden toiminnasta. Virkaan haki määräaikaan 22.9. klo 15 mennessä seitsemän henkilöä.

Gradian hallitus päätti kesäkuussa tehtävän avoimesta hakuprosessista osana Gradia-lukioiden johtamisjärjestelmän uudistusta. Rehtorin tehtävänä on johtaa ja kehittää Gradian lukioita Gradian strategian, talousarvion, toimintasuunnitelman, kuntayhtymän hallituksen ja kuntayhtymän johtajan linjausten sekä lukiokoulutuksen alueellisten ja valtakunnallisten tavoitteiden pohjalta. Rehtori kuuluu Gradian johtoryhmään ja hänen esimiehenään toimii kuntayhtymän johtaja.

Rekrytointiprosessi etenee seuraavaksi valmisteluryhmän arvioinnin perusteella haastatteluihin ja edelleen kärkiehdokkaiden soveltuvuusarviointeihin. Valmisteluryhmän muodostavat Gradian hallituksen 1. varapuheenjohtaja Timo Taskinen, Gradian vt. kuntayhtymän johtaja Vesa Voutilainen, henkilöstöpäällikkö Maarit Kylmälahti, henkilökunnan edustaja sekä Jyväskylän kaupungin edustaja toimialajohtaja Eino Leisimo.

Tulosaluejohtajan valinnasta päättää Gradian hallitus marras-joulukuussa. Virka täytetään 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan.

Tulosaluejohtaja, rehtorin virkaan hakeneet:

Mielonen Olli, FM, rehtori ja lukiokoulutuksen johtava pedagoginen rehtori, Vehkataipale
Laitinen Samuli, FM, lukion rehtori, Varkaus 
Pesonen Jyri, LitT, lukion rehtori, Jyväskylä,
Polas Osmo, LitM, va. tulosaluejohtaja, lukion rehtori, Jyväskylä
Rantala Mika, LitM, vs. rehtori, Jyväskylä
Sarvilinna Risto, FM, apulaisrehtori, Jyväskylä
Vahtermo Vesa, KTM, lukion rehtori, Jyväskylä
 

Lisätietoja

Timo Taskinen, Gradian hallituksen 1. varapuheenjohtaja, puh. 0400 648 504
Maarit Kylmälahti, henkilöstöpäällikkö, Gradia puh. 040 341 6153

Mediatiedote 22.9.2021