Gradian johtajaksi valittiin Anssi Tuominen

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian uudeksi kuntayhtymän johtajaksi on valittu Anssi Tuominen. Valinnasta päätti 17.12.2021 Gradian valtuusto kuntayhtymän hallituksen yksimielisestä esityksestä.

Anssi Tuominen toimii tällä hetkellä Kajaanin koulutusliikelaitoksen johtajana vastuullaan sekä lukiokoulutuksen että ammatillisen koulutuksen johtamisen tehtävät. Hän aloittaa kuntayhtymän johtajan virassa viimeistään 1.3.2022, johon saakka vt. kuntayhtymän johtajana toimii talous- ja hallintojohtaja Vesa Voutilainen

Kuntayhtymän johtaja vastaa kuntayhtymäkonsernin ja sen toiminnan johtamisesta, taloudesta, strategisesta kehittämisestä ja tuloksesta Gradian hallituksen ja valtuuston asettamien tavoitteiden ja linjausten mukaisesti.

Johtajan tehtävä avautui Gradian edellisen johtajan Vesa Saarikosken siirryttyä Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtoriksi syyskuussa 2021.

Johtajaksi haki 13 henkilöä. Hakijoista yksi ei täyttänyt viran edellyttämää kelpoisuutta, ja kaksi hakijaa perui hakemuksensa kesken rekrytointiprosessin. Kokonaisarvioinnin perusteella Gradian hallitus päätti yksimielisesti 25.11. esittää johtajaksi Anssi Tuomista. Lopullisen valinnan teki kuntayhtymän valtuusto 17.12.2021.

”Monivaiheisen rekrytointiprosessin tuloksena ja prosessissa tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella Anssi Tuominen katsottiin parhaaksi johtamaan Gradiaa ja varmistamaan koulutuskuntayhtymän menestys tulevaisuudessa. Hänellä on pitkä työkokemus koulutustoimialalta sekä kuntayhtymän kannalta keskeisiä verkostoja, joilla oli myös vaikutusta valintaan. Olen erittäin tyytyväinen, että osapuolet löysivät toisensa”, toteaa Gradian valtuuston puheenjohtaja Pentti Mäkinen.

Anssi Tuominen odottaa uutta tehtäväänsä Gradiassa innostuneena.

”Tulen Keski-Suomeen tekemään työtä opiskelijoiden hyväksi. Jos opiskelijat voivat ja jaksavat hyvin, niin silloin myös henkilöstö jaksaa. Aamulla pitää voida lähteä töihin ja uuteen koulupäivään hyvällä ja positiivisella mielellä. Gradia on vahva ja arvostettu toimija suomalaisessa koulutuskentässä ja siinä asemassa sen tulee myös säilyä. Uskon, että toisen asteen koulutuksessa ihmisyyteen, vuorovaikutukseen, innostukseen ja motivaatioon liittyvät elementit tulevat vahvistumaan ja tukevat siten uusien asioiden oppimista”, Tuominen sanoo.  

Lisätietoja

Pentti Mäkinen, Gradian valtuuston puheenjohtaja p. 040 557 1813
Tom Nevanpää, Gradian hallituksen puheenjohtaja p. 050 586 0368
Anssi Tuominen, p. 044 5124 933

Kuvat

Tiedostona sivun alalaidassa on toimitusten käyttöön painokelpoinen kuva Anssi Tuomisesta.

Mediatiedote 17.12.2021

Tiedostot
Tiedosto