Gradian hallitus vahvisti yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallitus vahvisti Gradiassa 3.10.–14.11. käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen kokouksessaan 24.11. Gradian hallitus hyväksyi 10 miljoonan euron kustannusvähennyksiin tähtäävät esitykset henkilöstön vähentämisestä, organisaatiorakenteen keventämisestä, hankintojen ja investointien karsimisesta sekä tukipalveluiden ulkoistusselvityksistä.

Hallitus päätti yhteistoimintaneuvotteluesityksen mukaisesti äänin 6–2 (1 tyhjä), että Gradia irtisanoo 60 henkilöä, joista 36 on opetushenkilöstöä ja 24 hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä. Irtisanomisen vaihtoehtona muuta työtä tarjotaan 13 henkilölle. Henkilöstökuluja karsitaan myös jättämällä täyttämättä tehtäviä määräaikaisten työsuhteiden päättyessä tai henkilöiden eläköityessä. Lisäksi Gradia-ravintoloiden ja Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen toimintojen ulkoistamismahdollisuudet selvitetään kevään 2023 aikana.

Vuoden 2024 alussa Gradian henkilöstömäärän ennakoidaan olevan noin 930 työntekijää, joka on 14 % vähemmän kuin yhteistoimintaneuvottelujen käynnistyessä syyskuussa 2022, jolloin henkilöstömäärä oli 1080 henkilöä. Johto- ja esihenkilötehtävissä toimivien määrä vähenee 17 %.

Henkilöstövähennysten euromääräinen vaikutus on 7,5 miljoonaa. Lisäksi Gradia tavoittelee vähintään 2,5 miljoonan euron kustannusvähennyksiä muun muassa hankintoja ja investointeja karsimalla sekä tiloista luopumalla.

Hallitus päätti äänin 6–3, että kuntayhtymän organisaatiorakennetta kevennetään yhdistämällä ammatilliset oppilaitokset Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä 1.8.2023 alkaen yhdeksi oppilaitokseksi, jonka kiinteät toimipaikat sijaitsevat Jyväskylässä, Jämsässä ja Lievestuoreella. Jämsässä järjestettävät laboratorioalan sekä ravintola- ja matkailualan koulutukset päättyvät nykyisten opiskelijoiden valmistuttua. Muiden koulutusalojen tarjonta Jämsässä jatkuu.

Sisäiset palvelut -tulosalueen lakkauttamisesta ja uuden Hallinto ja kehittäminen -tulosalueen perustamisesta hallitus päätti äänin 6–3. Hallinto- ja tukipalveluiden toimintakulut pienenevät toteutuvilla ratkaisuilla vuositasolla vähintään 20 prosenttia.

Hallitus kävi yli neljä tuntia kestäneessä kokouksessaan pitkän keskustelun talouden sopeuttamisesityksistä. Päätöksistä jätettiin eriäviä mielipiteitä.

”Tehdyt päätökset ovat sekä tässä hetkessä että pitkillä valoilla tarkasteltuna välttämättömät. Vaikutukset kontaktiopetukseen ja oppilaiden arkeen pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Talouden sopeuttamisen vaikutuksia on tarkoitus seurata hallituksessa tiiviisti. Huolta on myös koko henkilöstön jaksamisesta tässä muutosten edessä”, sanoo Gradian hallituksen puheenjohtaja Tom Nevanpää.

”Lopputulos on ikävä, mutta Gradian taloustilanne vaati nyt kovia toimenpiteitä, koska ratkaisuja on jo siirretty liian pitkään. Gradiassa on ollut ja on edelleen sitoutunut henkilöstö ja sen varassa tullaan toimimaan menestyksekkäästi jatkossa. Tämä prosessi on varmasti opettanut meitä kaikkia, toteaa kuntayhtymän johtaja Anssi Tuominen.

Lisätietoja

Anssi Tuominen, kuntayhtymän johtaja, puh. 040 341 5100, anssi.tuominen@gradia.fi 
Tom Nevanpää, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 586 0368, tom.nevanpaa@jyvaskyla.fi