Gradian hallitus asetti kuntayhtymän talouden tasapainottamistavoitteet vuodelle 2023

Gradian hallitus päätti 25.5. kuntayhtymälle ja sen tulosalueille vuodelle 2023 talouden tasapainottamistavoitteista. Hallitus keskusteli myös kuntayhtymän johtajan päätettävissä olevista kuntayhtymätason toimenpiteistä ja linjauksista, joiden avulla tavoitteisiin pyritään. Tasapainottamistavoitteita ja kuntayhtymän johtajan linjauksia on käsitelty myös Gradian yhteistyötoimikunnan kokouksessa 19.5.2022.

Tasapainottamistavoitteet taloussuunnitelmakaudelle 2023–2025 ovat tiukat, sillä Gradian tulos vuodelta 2021 oli noin 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen, viime vuoden lopulla hyväksytyt taloussuunnitelmat vuosille 2022–2024 olivat alijäämäiset ja talouden näkymät ovat edelleen synkistyneet kevään 2022 hintojen kohoamisen ja ennakoidun tulevan palkkakehityksen myötä.

Gradian hallitus asetti tavoitteeksi, että kuntayhtymän vuoden 2023 talousarvion valmistelun pohjana on 690 000 euron ylijäämätavoitteen saavuttaminen. Gradian talous ei ole vielä vuonna 2023 tasapainossa, vuosikate ei vielä riitä kattamaan poistoja, mutta tasapainottamistoimenpiteitä jatkamalla tasapainotavoite on mahdollista saavuttaa aikaisintaan vuoden 2024 lopussa.

Tavoitteeseen pyritään vähentämällä henkilöstökuluja pysyvästi 8 % eli noin 6,5 miljoonalla eurolla sekä vähentämällä muita käyttötalouden menoja 15 % eli 3,26 miljoonalla eurolla. Investointien määrä puolitetaan, joka vaikuttaa poistojen määrää vähentäen pidemmällä aikavälillä.

Kuntayhtymän tulosalueilla voi olla tavoitteiden saavuttamisessa painotuseroja mm. henkilöstörakenteen tai pitkäaikaisten ostopalvelusopimusten vuoksi, eli jotkut tulosalueet joutuvat säästämään keskimääräistä enemmän henkilöstöstä, jotkut hankinnoistaan. Hallituksen tulosalueille asettamien tulostavoitteiden toteutumista tarkistetaan valtuuston talousarvioseminaarissa syyskuussa.

”Vielä viime syksynä Gradian hallitus ja valtuusto keskustelivat noin viiden miljoonan euron sopeuttamistarpeesta, mutta nyt sopeuttamistarve on jo noin 10 miljoonaa euroa. Gradian tase on vielä tällä hetkellä vahva ja velkataakka kohtuullinen; kuntalain mukaista alijäämän kattamisvelvoitetta ei vielä ole. Kuitenkin juuri tämän vuoksi talouden sopeuttamisen toimenpiteitä on nyt voimistettava merkittävästi”, kertoo talous- ja hallintojohtaja Vesa Voutilainen.

Gradian 2000-luvun ensimmäisten vuosikymmenten ylijäämäisiä tuloksia on käytetty mittavien, lähes 200 miljoonan euron investointien maksamiseen, jonka ansiosta kuntayhtymän 22 miljoonan euron lainakanta ei ole niin suuri kuin se toteutettujen investointien jälkeen voisi olla.

Kirjanpidollisesti aiempien vuosien ylijäämäiset tulokset on kirjattu rahastoihin ja edellisten tilikausien ylijäämiin. Rahasto- ja ylijäämäkirjausta vastaava summa on kuitenkin käytetty suurelta osin investointien maksamiseen. Investointien seurauksena kuntayhtymälle ei ole jäänyt rahavaroja puskuriksi tulevia vuosia varten.

Mittavista investoinneista on muitakin pitkäaikaisia vaikutuksia kuntayhtymän tulokseen. Poistot ovat vuositasolla lähes 10 milj. euroa ja pitkien poistoaikojen vuoksi ne rasittavat kuntayhtymän taloutta seuraavalle vuosikymmenelle saakka.

Gradia vakauttaa ja tervehdyttää kuntayhtymän taloutta tehostamalla toimintaa ja luopumalla sellaisista toiminnoista, jotka eivät ole kuntayhtymälle kannattavia.

”Luovumme sellaisesta toiminnasta, joka ei tue perustehtäväämme ja joka ei palvele Gradian opiskelijoita. Terve ja vahva talous antaa kestävyyttä huolehtia joka hetki velvoitteistamme tulorahoituksella sekä selviytyä hyvällä menestyksellä talouden ja toiminnan tulevista haasteista”, kuntayhtymän johtaja Anssi Tuominen toteaa.

 

Lisätietoja:


Anssi Tuominen, kuntayhtymän johtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 5100

Mediatiedote 25.5.2022