Gradialle strategiarahoitusta 843 000 euroa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia on saanut 25.6.2018 opetus- ja kulttuuriministeriöltä 843 000 euroa ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta.

Gradia suuntaa rahoitusta erityisesti yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen toimintamalleihin. Strategisissa painopisteissä nojataan EduFutura-yhteistyöhön Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa mm. Kukkulan ja Hippoksen kehittämisalustoja hyödyntäen.

Ministeriö kohdensi uuden rahoitusmallin mukaista strategiarahoitusta 25,6 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukeen. Rahoitusta sai 66 koulutuksen järjestäjää, ja Gradia oli viiden eniten rahoitusta saaneen joukossa. Keski-Suomessa Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä sai rahoitusta 250 000 euroa.

Lisäksi ministeriö myönsi koulutuksen järjestäjille strategiarahoitusta 8,3 miljoonaa euroa fuusioiden tukemiseen ja ammattitaitokilpailujen järjestämiseen. Suurimman strategiarahoituksen (1,5 miljoonaa eroa) fuusioihin sai Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, johon yhdistyi Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä sai 2,5 miljoonaa euron rahoituksen vuoden 2019 Taitaja-kisojen järjestämiseen.

Opetus-ja kulttuuriministeriö on aiemmin myöntänyt Gradialle 60,5 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta ja 3,7 miljoonaa euroa suoritusrahoitusta vuodelle 2018. Osa suoriterahoituksesta sekä valtion lisätalousarvion mukainen rahoitus jaetaan vasta elokuussa.

Lisätietoja

Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja, Gradia, puh. 040 341 5100