Osaamisen ajantasaisuuden arviointi

Ammatillisessa koulutuksessa aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnus tehdään arvioimalla osaamisen ajantasaisuus ja vastaavuus.

Ohje prosessista yhteistyökumppaneillemme

Ohjeemme koskee ei voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisten opintojen perusteella tehtävää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Viittaamme seuraaviin säädöksiin: Laki ammatillisesta koulutuksesta (L531/2017, 48§ ja 47§), Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (VNA673/2017, 10§), OPH:n määräykset ja ohjeet sekä tutkintojen perusteet.

  • Pyyntö aiemmin hankitun osaamisen ajantasaisuuden arvioinnista lähetetään Gradialle. Klikkaa tästä täyttämään pyyntölomake, johon kirjataan asiaan liittyvät taustatiedot.

  • Gradiassa on nimetty osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen yhteyshenkilöt  eli Ostu-yhteyshenkilöt. Tutkinnon Ostu-yhteyshenkilö  ottaa pyynnön lähettäjään yhteyttä ja ohjeistaa lähettämään arvioinnin pohjaksi tarvittavat dokumentit: koulutodistus ja mahdolliset muut asiaan liittyvät todistukset (esim. työtodistus tai opiskelijan vapaamuotoinen kuvaus / lisäselvitys osaamisesta).

  • Ostu-yhteyshenkilö varmistaa, että kaksi kyseisen tutkinnon kelpoista opettajaa tekevät osaamisen ajantasaisuuden arvioinnin.

  • Jos osaamisen ajantasaisuutta ei voida arvioida dokumenttien perusteella, järjestetään opiskelijan haastattelu Teams-kokouksena. Ostu-yhteyshenkilö sopii tarvittaessa haastattelun toteuttamisesta pyynnön lähettäjän kanssa.

  • Arviointi dokumentoidaan ja allekirjoitetaan sähköisesti (Gradia Sign). Allekirjoitetusta dokumentista tulee sähköpostiviesti pyynnön lähettäneelle henkilölle. Pyynnön lähettäjä tallentaa ja tarvittaessa tulostaa allekirjoitetun dokumentin suoraan järjestelmästä.

  • Aiemmin hankitun osaamisen ajantasaisuuden arviointi tehdään kahden viikon kuluessa siitä, kun kaikki asiaan liittyvät dokumentit on toimitettu Gradian ostu-yhteyshenkilölle.

  • Yhden opisleijan yhdestä tutkintotodistuksesta tehtävästä osaamisen ajantasaisuuden arvioinnista Gradia laskuttaa pyynnön lähettäneeltä oppilaitokselta 100 € (alv 0 %)

Arviointia ei tehdä  oppilaitosten loma-aikoihin viikoilla 1, 9, 42, 51 ja 52 eikä juhannuksesta heinäkuun loppuun välisenä aikana.

 

kehittämispäällikkö
Saarikko Taina
040 341 6156
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Hanke- ja kansainvälisyyspalvelut
Kehittämispalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 A, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä