Gradia Jyväskylä

Gradia Jyväskylässä on ratkaisu kaikenikäisten ammatillisiin koulutustarpeisiin. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, osatutkinnot, lyhytkoulutukset – jokaisen henkilökohtaisen tilanteen mukaan.

Monet ammatillisten opintojen sekä ammatillisten että lukio-opintojen yhdistämisvaihtoehdot onnistuvat sujuvasti, kuten pitääkin, kun uudistetaan sekä oppimista että työelämää.

Kansainväliset kumppanuudet ympäri maailman sekä aktiivinen osallistuminen koulutusvientiin avaavat opiskelijoille uusia mahdollisuuksia.

Koko Gradian yhteiset ohjaus- ja urapalvelut ovat opiskelijaa varten. Opintosuunnittelua tehdään yhdessä opiskelijan kanssa niin opintojen aikana kuin sen jälkeistäkin aikaa varten.

Gradia Jyväskylä järjestää myös ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta, aikuisten perusopetusta sekä monipuolisesti musiikin ja tanssin harrastusmahdollisuuksia.

Jyväskylän lisäksi toimipisteitä on Keuruulla ja Laukaassa.