Gradia selvitti lokakuussa 2018 yritysasiakkaiden kokemuksia Gradian palveluista

Asiakasuskollisuusmittarin tulos oli erinomainen, NPS 58.
NPS (= Net Promoter Score) on asiakasuskollisuusmittari, joka kuvaa, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi yritystäsi ystävälleen. Asteikko -100 - +100.

Tutustu vertailun vuoksi IRO Researchin tuottamaan NPS-listaukseen 150:n suomalaisen yrityksen joukossa:
https://www.iro.fi/fi/iro-ratkaisut/asiakasuskollisuus-ja-suosittelu-nps-/suomen-parhaat-nps/ 

Tutkimustuloksia

Asiakastutkimus kertoi että, suositteluprosentti on erinomainen ja keskimäärin asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä Gradiaan. Kaikista sitoutuneimpia olivat oppisopimuskoulutusyhteistyöhön tyytyväiset asiakkaat. Erityisesti kiitosta asiakkaat antoivat palveluiden vaivattomuudesta, koulutusten hyödyllisyydestä sekä toimivasta viestinnästä.

Asiakkaat antoivat eniten positiivista palautetta seuraavista onnistumisten osa-alueista:

  • asioinnin helppous ja sujuvuus
  • joustavuus palveluntuottajana
  • koulutusten ajankohtaisuus ja työelämälähtöisyys
  • jatkuva yhteistyö
  • henkilökohtaisten tapaamisten tärkeys (= luomuläsnäolo)

Tutkimuksen toteutus

Asiakaskokemustutkimuksen toteutti Kokemuksia.fi. ja se toteutettiin poikittaistutkimuksena. Haastatteluotos poimittiin Gradian asiakasrekisteristä (yritysasiakkaat) satunnaisotannalla. Haastateltavat asiakkaat (189) kontaktoitiin puhelimitse ja puhelinhaastattelu toteutettiin tutkimushenkilöille sopivan aikataulun mukaisesti. Yhden puhelinhaastattelun kesto vaiheineen oli keskimäärin 15 minuuttia. Puhelinhaastattelun aikana kartoitettiin asiakkaan kokemuksen osa-alueet ja kontaktipisteet koko asiakkuuden vaiheelta. NPS-arvo kysyttiin haastattelun aluksi, jottei asiakaskokemuksen vaiheiden käsittely vaikuttaisi asiakkaan kokonaisarvioon suositteluhalukkuudesta.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja toivomme palautetta asiakkailtamme.
Palautteen voit antaa nimelläsi tai anonyymisti nettisivujemme kautta.

Lisätietoja
Yksikönjohtaja Kaija Haapasaari, Työelämä- ja yrityspalvelut, puh. 040 341 5180, kaija.haapasaari@gradia.fi