Gradia perustaa 360 lehtorin ja opinto-ohjaajan virkaa

Mediatiedote 16.8.2018

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallitus käsittelee 360 viran perustamista kuntayhtymään kokouksessaan 22.8.2018. Viroista 339 on lehtorin virkoja ja 21 kokoaikaisen opinto-ohjaajan virkoja.

Ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön siirtymäajan puitteissa työnantaja voi siirtää työsopimussuhteiset aikuiskouluttajat suoraan opettajan virkaan.  Samassa yhteydessä Gradiassa on tarkasteltu ammatillisen koulutuksen päätoimisten tuntiopettajien tilanne. Suurin osa heistä ollaan siirtämässä lehtoreiksi.

Uusien virkojen täytön jälkeen Gradian ammatillisessa koulutuksessa on 449 lehtoria tai opinto-ohjaajaa (näistä 354 uusia virkoja) ja 46 päätoimisen tuntiopettajan virkasuhdetta.

”Vaikka palvelussuhteiden määrä ei muutoksessa lisäänny, on ammatillisen koulutuksen lehtorien määrän moninkertaistaminen ja kokoaikaisten opinto-ohjaajien virkojen perustaminen tärkeä viesti vakaudesta ja uskosta ammatillisen koulutuksen tulevaisuuteen”, summaa Gradian johtaja Vesa Saarikoski tilanteen.

Gradian kokonaishenkilöstömäärä on 1100, josta runsaat 68 prosenttia on opetushenkilöstöä. Viimeisten vuosien aikana opetushenkilöstön suhteellinen osuus on kasvanut parilla prosenttiyksiköllä.

Lisätietoja:

Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 5100
Maarit Kylmälahti, henkilöstöpäällikkö, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 6153