Gradia-lukioiden uudeksi tulosaluejohtajaksi esitetään Samuli Laitista

Gradia-lukioiden tulosaluejohtaja, rehtoriksi esitetään FM Samuli Laitista Varkaudesta. Laitinen toimii tällä hetkellä lukion rehtorina Kuopiossa. Gradian hallitus päättää valinnasta torstaina 25.11. järjestettävässä kokouksessaan.

Tulosaluejohtaja, rehtorin tehtävänä on johtaa ja kehittää Gradian lukioita Gradian strategian, talousarvion, toimintasuunnitelman, kuntayhtymän hallituksen ja kuntayhtymän johtajan linjausten sekä lukiokoulutuksen alueellisten ja valtakunnallisten tavoitteiden pohjalta. Tulosaluejohtaja, rehtori kuuluu Gradian johtoryhmään ja hänen esimiehenään toimii kuntayhtymän johtaja.

Valmisteluryhmään kuuluivat Gradian edellisen hallituksen 1. varapuheenjohtaja Timo Taskinen, Gradian vt. kuntayhtymän johtaja Vesa Voutilainen, henkilöstöpäällikkö Maarit Kylmälahti, henkilökunnan edustaja, opettaja Birgitta Mannila sekä Jyväskylän kaupungin edustaja toimialajohtaja Eino Leisimo.

Hallitus päättää 25.11. myös esityksestään kuntayhtymän johtajaksi

Gradian hallitus päättää 25.11. järjestettävässä kokouksessaan myös esityksestään kuntayhtymän johtajaksi. Hallituksen esitys julkaistaan 25.11. asian käsittelyn päätyttyä. Kuntayhtymän johtajan valinnasta päättää Gradian valtuusto 17.12. järjestettävässä kokouksessa.

Lisätietoja

Maarit Kylmälahti, Gradian henkilöstöpäällikkö, puh. 040 341 6153

Mediatiedote 18.11.2021