Gradia kehittää mentorointimallia monikulttuurisissa työyhteisöissä toimimiseen ja maahanmuuttajien tukemiseen

Työelämässä tarvitaan entistä enemmän työntekijöitä, joilla on valmiuksia monikulttuurissa työyhteisöissä toimimiseen: tietoa kulttuurieroista, taitoa kohdata ja kommunikoida eri kulttuurista tulevien kanssa sekä erilaisuuden sietämistä.

Gradiassa on reilun kahden vuoden ajan kehitetty mentorointimallia näiden taitojen oppimiseen ja toisaalta maahanmuuttajaopiskelijoiden tukemiseen. Jo tähän mennessä 48 eri alojen opiskelijaa on toiminut mentorina ja 74 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa saanut mentorin. Syksystä 2019 alkaen Gradia Jyväskylän opiskelijoiden on mahdollista ottaa osaksi opintojaan valinnainen monikulttuurisen mentoroinnin opintojakso.

Kokemukset tähänastisesta toiminnasta ovat olleet innostavia. Niin mentorit kuin mentoroitavatkin ovat oppineet toistensa kulttuureista ja taustoista sekä saaneet valmiuksia hyödyntää tätä osaamista monikulttuurisessa työyhteisössä.

Mentoroitavat maahanmuuttajat ovat kokeneet pääsevänsä paremmin sisään suomalaiseen yhteiskuntaan, kielitaidon kehittyneen sekä suomalaisen kulttuurin ymmärryksen kasvaneen. Esimerkiksi suomalainen huumori vaatii opettelua avautuakseen. Opiskelu on monesti vielä kehittyvän kielitaidon takia stressaavaa, ja tässäkin mentori on pystynyt auttamaan.

Mentoreiden kokemusten mukaan maahanmuuttajat arvostavat suuresti tämänkaltaista osallistamista ja he itse ovat oppineet paljon arvokkaita työelämän taitoja.

Vertailutietoa maahanmuuttajien mentoroinnista sekä erilaisista käytännöistä ja kokemuksista on saatu Belgiasta, Saksasta ja Ruotsista. Yhdessä on määritelty se, mitä mentoroinnilla tarkoitetaan. Suomalaisten painottama ajatus vertaisuudesta ja kahdensuuntaisesta oppimisesta on ollut tärkeä lisä määritelmään, kuten myös se, että sekä mentoreita että mentoroitavia tulee valmentaa ennen varsinaisen mentoroinnin alkamista. Lisäksi olemme tuoneet konkreettisen esimerkin loppuun asti toteutetusta mentorointiohjelmasta.

Kehittämistyötä Gradia tekee yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän palvelualan opiston ja Karstulan evankelisen opiston kanssa.

Osallistujien kokemuksista on kerätty tarinoita. Koonti on tiedotteen liitteenä. Lisäksi mentoroitavien kokemuksista on opinnäytetyö: Ayrton Mestanza, Maahanmuuttajien kokemukset mentoroinnista (2019), Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Ulla Koukkari-Anttonen, opettaja, Gradia Jyväskylä, puh. 040 341 6243

Mediatiedote 25.6.2019