Gradia Jyväskylän ICT- ja sähköalan koulutus palkittiin työelämäyhteistyöstä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian laajasti yrityselämää edustava työelämävaltuuskunta on palkinnut Gradia Jyväskylän ICT- ja sähköalan koulutuksen monimuotoisesta ja innovatiivisesta työelämäyhteistyöstä. Lisäksi valtuuskunta palkitsi Gradia Jämsän koulutuspäällikkö Eeva Mäkisen henkilökohtaisella työelämäpalkinnolla esimerkillisestä työelämäyhteistyön johtamisesta.

”ICT- ja sähköalalla on hyvä tekemisen ja uudistumisen meininki. Ala toteuttaa työelämäjaksoja monin eri tavoin ja uutta kehittäen. Työelämän edustajat pitävät yhteistyötä mutkattomana. Huomioimme myös sen, että opiskelijoiden arviointikriteerit on avattu selkeästi ja niitä on pohdittu työelämän edustajien kanssa. Opettajat kouluttautuvat innokkaasti ja osallistuvat tiiviisti kehittämiseen”, palkintoperusteita avaa työelämävaltuuskunnan puheenjohtaja, Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.

ICT- ja sähköalan opiskelijat ovat työssäoppimassa laajasti erilaisissa yrityksissä. Tämä mahdollistuu, koska alan yritykset ja opettajat tekevät määrätietoisesti yhteistyötä. Opiskelijat tekevät yrityksissä esimerkiksi aitojen toimeksiantojen mukaisia projekteja. Yksi esimerkki innovatiivisuudesta on Digitutortoiminta: opiskelijat ovat olleet opastamassa vaikkapa yrityksissä ja kirjastoissa digityövälineiden käyttöä.

Alan yritysyhteistyö on selkeää ja suunnitelmallista. Opettajat ja yritykset pitävät yhteyttä säännöllisesti, ja kehittämisajatuksia tuodaan yhteiseen pöytään molemmista suunnista.

Korona-aika on luonnollisestikin vaikuttanut kansainväliseen toimintaan, mutta normaalioloissa ICT- ja sähköalan opiskelijoita on erityisen paljon vaihdoissa ulkomailla. Nämä vaihdot antavat valmiuksia työskennellä yrityksissä Suomen rajojen ulkopuolella.

Eeva Mäkinen johtaa monien alojen työelämäyhteistyötä

Gradia Jämsän koulutuspäällikkö Eeva Mäkisellä on johdettavanaan poikkeuksellisen monia aloja. Kaikilla niistä hän edistää erinomaisesti työelämätoimijuutta, ja tästä Gradian työelämävaltuuskunta halusi palkita hänet henkilökohtaisesti.

Mäkisen aloja ovat sosiaali- ja terveysala, kasvatus- ja ohjausala, liiketoiminta, matkailu sekä ravintola- ja cateringala.

”Eeva Mäkisen alat näyttäytyvät poikkeuksellisen vahvoina työelämätoimijoina. Koulutuspäällikkönä hän määrätietoisesti kannustaa opettajia työelämäjaksoille,” Kaisamaria Thusberg sanoo.

Työelämävaltuuskunta on mukana Gradian työelämäyhteistyön laadun kehittämisessä. Valtuuskuntaan kuuluu 16 työelämän edustajaa Gradian 12 omistajakunnan alueella.

Lisätietoja

Kaisamaria Thusberg, työelämävaltuuskunnan puheenjohtaja, henkilöstöjohtaja, Osuuskauppa Keskimaa, puh. 040 752 5590
Jaana Virtanen, koulutuspäällikkö, ICT- ja sähköala, Gradia Jyväskylä, puh. 040 341 4484
Eeva Mäkinen, koulutuspäällikkö, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alat, humanistinen ja kasvatusala, liiketoiminta, matkailu ja ravitsemuspalveluala, Gradia Jämsä, puh. 040 341 5903
Anu Tokila, kehittämisjohtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtyä Gradia, puh. 040 341 5141

https://www.gradia.fi/tyoelamavaltuuskunta