Gradia ja Kuortaneen Urheiluopisto jatkavat liikunta-alan koulutusyhteistyötä Jyväskylässä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Kuortaneen Urheiluopisto ovat solmineet toistaiseksi voimassa olevan yhteistyösopimuksen liikunta-alan ammatillisen koulutuksen järjestämisestä Jyväskylässä.

Gradia ja Kuortaneen Urheiluopisto käynnistivät valtakunnallisesti merkittävän yhteistyön liikunta-alan opiskelumahdollisuuksien parantamiseksi Jyväskylässä ja Keski-Suomessa jo vuonna 2019.

Yhteistyö on tuonut liikuntapääkaupunki Jyväskylän koulutustarjontaan Kuortaneen Urheiluopiston järjestämät liikunnanohjauksen perustutkinnon sekä liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnot. 1.1.2023 voimaan tuleva yhteistyösopimus varmistaa opintotarjonnan Gradiassa jatkossakin. Yhteistyö mahdollistaa myös liikuntapaikka-alan ammattitutkintoon johtavan koulutuksen järjestämisen alueellisen työvoimatarpeen mukaan.

Koulutukset järjestetään pääasiassa Jyväskylässä Gradian Kukkulan kampuksella ja niihin hakeudutaan jatkuvassa haussa. Gradia järjestää liikunta-alan koulutusta jatkossakin myös oppisopimuskoulutuksena, ja sen voi aloittaa joustavasti pitkin vuotta.

Liikuntaneuvojan ammattitutkinto on tarkoitettu alalla jo jonkin verran työkokemusta hankkineille tai alasta kiinnostuneille. Koulutukset soveltuvat muun muassa urheiluseuroissa, terveydenhuollossa sekä hyvinvointi- ja liikunta-alan yrityksissä liikunnan ja ohjauksen parissa toimiville ja liikuntaan liittyvissä projekteissa tai tapahtumissa työskenteleville. Perustutkintoon voi hakeutua ilman aiempaa työkokemusta.

Vahvistuva kumppanuus tukee laajasti liikunta- ja hyvinvointialojen kehittymistä ja tavoitteita

Yhteistyösopimuksen jatkaminen on luonteva jatko jo tehdylle yhteistyölle. Sopimuksella halutaan vastata myös valtakunnalliseen haasteeseen liikkumisen lisäämisestä sekä Jyväskylän alueen työvoimatarpeeseen liikunnan alalla. Se vahvistaa myös sopimusosapuolien keskinäistä kumppanuutta ja heidän asemaansa liikunta-alan toimijoina.

Kuortaneen Urheiluopisto tunnetaan huippu-urheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskuksena. Gradiassa opiskelijat ovat jo pitkään voineet yhdistää tavoitteellisen urheilun ja opiskelun joustavasti. Gradian ammatillisella koulutuksella on opetusministeriön erityistehtävä urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi sekä lukiokoulutuksella urheilun erityistehtävä.

”Tavoitteenamme on olla liikunnan ja hyvinvoinnin kärkitoimijoita Suomessa. Opiskelijoille avautuvien mahdollisuuksien lisäksi strategisen tason pitkäjänteinen koulutusyhteistyö edistää myös Jyväskylän liikuntapääkaupunkitavoitteita sekä liikunnan monipuolisten koulutuspolkujen kehittämistä yhdessä alueemme korkeakoulujen kanssa, Gradia Jyväskylän rehtori Pirjo Kauhanen kertoo.

Kuortaneelle koulutusten järjestäminen Jyväskylässä on avannut mahdollisuuden vastata liikunta-alan jatkuvasti lisääntyvään ammattilaisten tarpeeseen kunnissa, yrityksissä, urheiluseuroissa ja muissa järjestöissä.

”Yhteistyö on sujunut hienosti ja se on merkittävä ja moderni tapa järjestää alan laadukasta ammattikoulutusta Jyväskylässä. Tarvitsemme koko ajan lisää liikunnan ammattilaisia kentälle. Kysyntä ei näytä vähenevän tulevaisuudessakaan. Innostavia ja osaavia liikunnan ammattilaisia tulee kouluttaa kunnianhimoisesti tulevina vuosina. Gradia-yhteistyöllä voimme osaltamme auttaa ratkaisemaan niin liikkumattomuuden, hyvinvoinnin kuin huippu-urheilunkin haasteita”, kuvailee Tapio Korjus Kuortaneen Urheiluopistosta.

Lisätietoja

Pirjo Kauhanen, rehtori, Gradia Jyväskylä, puh. 040 341 6152, pirjo.kauhanen@gradia.fi
Tapio Korjus, rehtori, Kuortaneen Urheiluopisto, puh. 040 574 0355, tapio.korjus@kuortane.com

Mediatiedote 7.12.2022