EduFutura-opinnot

EduFutura Jyväskylä on kolmen oppilaitoksen yhteistyömalli, joka avaa oppilaitosten ovet uudella tavalla kaikille toisen asteen opiskelijoille - niin lukiolaisille kuin ammattiin opiskelevillekin. EduFutura tarjoaa monipuolisia ja joustavia opiskelumahdollisuuksia Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston välillä.

Rakenna oma opintopolkusi toiselta asteelta korkeakouluun!

EduFutura-yhteistyö tarjoaa Gradian opiskelijoille mahdollisuuden ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintojen suorittamiseen jo toisen asteen opintojen eli lukion ja ammatillisen koulutuksen  aikana. Opiskelijana saat mahdollisuuden tutustua korkeakouluopintoihin ja kokeilla, millaista on opiskella ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Nämä opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

Tapahtumat ja tutustumiset

EduFutura tarjoaa nopeita ja helppoja mahdollisuuksia tutustua opiskeluun korkeakoulussa, mm. syksyisin ovat Hakijan päivä ja Tutkijoiden yö -tapahtumat. Lukiolaiset pääsevät tutustumaan Korkeakouluviikolla Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tai Jyväskylän yliopistossa yhteen alaan ja sen opiskeluun. Lisäksi korkeakouluopintoihin voi tutustua erilaisissa yhteisproduktioissa. 

Yksi tapa tutustua korkeakouluopiskeluun on varjostaminen. Varjostamalla voit tutustua itseäsi kiinnostavaan alaan ja sitä jo opiskelevan korkeakouluopiskelijan arkeen kulkemalla korkeakouluopiskelijan mukana esimerkiksi yhden aamupäivän ajan. Lisäksi korkeakoulujen kampuksille voidaan järjestää vierailuja.

Orientoivat opinnot

Lukiolaisille ja ammatillisille opiskelijoille on tarjolla orientoivia, 1 - 3 opintopisteen opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän yliopistossa. Orientoivissa opinnoissa voit tutustua kiinnostavaan alaan ja kokeilla sen opiskelua korkeakoulussa. Kehität samalla opiskelutaitojasi, jotta siirtyminen ammattikorkeakouluun tai yliopistoon on sujuvampaa.

Orientoivien opintojen lisäksi EduFuturan opintotarjottimella on myös toisen asteen opiskelijoille sopivia korkeakoulujen opintojaksoja.

Korkeakoulupolkuopinnot

Jos opiskelet Gradiassa ammatillista perustutkintoa ja tulevaisuudensuunnitelmissasi on jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa, korkeakoulupolkuopinnot ovat juuri sinua varten!

Opiskellessasi Gradian ammatillista perustutkintoa voit samaan aikaan suorittaa amk-opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa EduFutura-opintoina. EduFutura-opinnot sisältyvät perustutkintoon ja ne lyhentävät opiskeluaikaasi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, jos haet sinne myöhemmin opiskelijaksi.

Korkeakoulupolkuopintoja on mahdollista opiskella seuraavilla poluilla:

  • Tekniikan polku (ICT, logistiikka konetekniikka, sähkö- ja automaatio, rakennustekniikka)
  • Sosiaali- ja terveysalan polku (kuntoutuksen ohjaaja, sairaanhoitaja, kätilö, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, sosionomi)
  • Liiketalouden polku (matkailu, palveluliiketoiminta, liiketalous)

Korkeakoulupolkuopintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Opinnot sisältävät:

  • Yhteisiä opintoja (10 op): ICT-valmiudet (3 op), Työelämän viestintä (3 op), Työelämän englanti (4 op)
  • Alakohtaisia ammatillisia opintoja (vähintään 20 op)
  • Lisäksi voit suorittaa opintojesi loppuvaiheen työelämässä oppimisen amk-tavoitteisesti (10 op)

Kun olet saanut perustutkintosi valmiiksi ja sinulla on vähintään 30 opintopistettä korkeakoulupolkuopintoja suoritettuna, voit hakea Jyväskylän ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

Yliopisto-opintoja IT-tiedekunnassa

Sekä lukiolaiset että ammattiin opiskelevat voivat suorittaa Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa opintoja 15 opintopisteen verran avoimen väylällä.

Astetta korkeammalle lukiossa

AsKo-opinnot eli Astetta korkeammalle -opinnot ovat Opetushallituksen rahoittama hanke, joka on alkanut Jyväskylässä syksyllä 2018. Mukana ovat Jyväskylän aikuislukio, Schildtin lukio, Lyseon lukio, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Opinnot yhdistävät siis kaikki Edufuturan toimijat.  

Tarkoituksena on löytää ja kehittää malleja, joiden avulla uudessa lukiolaissa kuvatut tavoitteet oppiaineiden välisestä integraatiosta ja korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöstä toteutuvat. 

AsKo-opinnoissa harjoitellaan taitoja, joita lukio-opiskelijat tarvitsevat korkeakouluopintoissa ja tulevaisuuden työelämässä. Opinnoissa yhdistyy kaksi isoa teemaa: kiertotalous ja tulevaisuustaidot. 

Lukion 1. vuoden opiskelijoiden kanssa keskitytään työelämä- ja kiertotalousaiheisiin, 2. vuoden opiskelijoiden kanssa keskeisintä on korkea-asteen kanssa tehtävä yhteistyö.   

Jos kiinnostuit EduFutura-opinnoista ja haluat tietää lisää, ota yhteyttä: projektipäällikkö Mira Ruth-Viitanen tai projektipäällikkö Sisko Jääskeläinen.

 

Projektipäällikkö, Taitaja-koordinaattori
Ruth-Viitanen Mira
040 341 5832
Gradia Jyväskylä
Palvelut
Käyntiosoite
Taulumäentie 45, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Opettaja
Jääskeläinen Sisko
040 341 4792
Gradia-lukiot
Jyväskylän Lyseon lukio
Käyntiosoite
Sepänkatu 3, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä

Tutustu korkeakoulupolkuun!