EduFutura-opinnot

EduFutura Jyväskylä on kolmen oppilaitoksen yhteistyömalli, joka avaa oppilaitosten ovet uudella tavalla kaikille toisen asteen opiskelijoille - niin lukiolaisille kuin ammattiin opiskelevillekin. EduFutura tarjoaa monipuolisia ja joustavia opiskelumahdollisuuksia Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston välillä.

Suomen laajin korkeakoulutarjonta toisen asteen opiskelijoille - rakenna oma polkusi!

Gradian toisen asteen opiskelijalla – niin lukiolaisella kuin ammattiin opiskelevalla – on upea mahdollisuus tehdä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja.

EduFuturan ristiinopiskelun opintotarjottimella on lähes 200 opintojaksoa. Näistä noin puolet on suunnattu toisen asteen opiskelijoille. Tämä on Suomen laajin korkeakoulutarjonta toisen asteen opiskelijalle.

Miksi korkeakouluopintoja kannattaa tehdä? Näin pääsee tutustumaan korkeakoulujen eri aloihin ja siihen, millaista on opiskella korkeakoulussa. Ammattiin opiskelevilla on myös mahdollisuus laajentaa ja syventää osaamistaan lähtemällä mukaan korkeakoulupolkuopintoihin, joissa tehdään 30 opintopistettä Jyväskylän ammattikorkeakouluun JAMKiin, ja jatko-opiskelupaikka aukeaa erillishaun kautta.

Esimerkkejä korkeakouluopinnoista

 • Minustako kasvatusalan asiantuntija ja osaaja?
 • Ohjelmoinnin perusteet
 • Oman talouden hallinta
 • eSports coaching
 • Draama ja kirjallisuus
 • Elimistön toiminta levossa ja kuormituksessa
 • Planetary well-being
 • Ideasta yritykseksi / yrittäjävalmennus

Orientoivat opinnot

Lukiolaisille ja ammatillisille opiskelijoille on tarjolla orientoivia, 1 - 3 opintopisteen opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän yliopistossa. Orientoivissa opinnoissa voit tutustua kiinnostavaan alaan ja kokeilla sen opiskelua korkeakoulussa. Kehität samalla opiskelutaitojasi, jotta siirtyminen ammattikorkeakouluun tai yliopistoon on sujuvampaa.

Orientoivien opintojen lisäksi EduFuturan opintotarjottimella on myös toisen asteen opiskelijoille sopivia korkeakoulujen opintojaksoja.

Korkeakoulupolkuopinnot

Jos opiskelet Gradiassa ammatillista perustutkintoa ja tulevaisuudensuunnitelmissasi on jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa, korkeakoulupolkuopinnot ovat juuri sinua varten!

Opiskellessasi Gradian ammatillista perustutkintoa voit samaan aikaan suorittaa amk-opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa EduFutura-opintoina. EduFutura-opinnot sisältyvät perustutkintoon ja ne lyhentävät opiskeluaikaasi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, jos haet sinne myöhemmin opiskelijaksi.

Gradiasta Jamkiin korkeakoulupolkuopinnot EduFutura


Korkeakoulupolkuopintoja on mahdollista opiskella seuraavilla poluilla:

 • Liiketalouden polku
 • Kulttuurin (musiikki) polku
 • Matkailu- ja ravitsemisalan polku
 • Tekniikan polku
 • Sosiaali- ja terveysalan polku

Korkeakoulupolkuopintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Opinnot sisältävät:

 • JAMKin yhteisiä opintoja (10 op): ICT-valmiudet (3 op), Työelämän viestintä (3 op), Työelämän englanti (4 op)
 • Alakohtaisia ammatillisia opintoja (10 - 20 op)
 • Lisäksi voit suorittaa opintojesi loppuvaiheen työelämässä oppimisen AMK-tavoitteisesti (10 op)

Kun olet saanut perustutkintosi valmiiksi ja sinulla on vähintään 30 opintopistettä korkeakoulupolkuopintoja suoritettuna, voit hakea Jyväskylän ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

Yliopisto-opintoja IT-tiedekunnassa

Sekä lukiolaiset että ammattiin opiskelevat voivat suorittaa Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa opintoja 15 opintopisteen verran avoimen väylällä.

EduFutura-urheilijaopinnot

Urhelijaopintojen opintojaksoja on kuusi, joista puolet toiselle asteelle ja puolet korkeakoulujen opiskelijoille. Urheilijaopinnot ovat verkko-opintoja ja joustavasti sovitettavissa opiskelijan harjoitus- ja opintosuunnitelmaan.   

Astetta korkeammalle lukiossa

AsKo-opinnot eli Astetta korkeammalle -opinnot ovat Opetushallituksen rahoittama hanke, joka on alkanut Jyväskylässä syksyllä 2018. Mukana ovat Jyväskylän aikuislukio, Schildtin lukio, Lyseon lukio, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Opinnot yhdistävät siis kaikki Edufuturan toimijat.  

Tarkoituksena on löytää ja kehittää malleja, joiden avulla uudessa lukiolaissa kuvatut tavoitteet oppiaineiden välisestä integraatiosta ja korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöstä toteutuvat. 

AsKo-opinnoissa harjoitellaan taitoja, joita lukio-opiskelijat tarvitsevat korkeakouluopintoissa ja tulevaisuuden työelämässä. Opinnoissa yhdistyy kaksi isoa teemaa: kiertotalous ja tulevaisuustaidot. 

Lukion 1. vuoden opiskelijoiden kanssa keskitytään työelämä- ja kiertotalousaiheisiin, 2. vuoden opiskelijoiden kanssa keskeisintä on korkea-asteen kanssa tehtävä yhteistyö. 

Tapahtumat ja tutustumiset

EduFutura tarjoaa nopeita ja helppoja mahdollisuuksia tutustua opiskeluun korkeakoulussa, mm. syksyisin ovat Hakijan päivä ja Tutkijoiden yö -tapahtumat. Lukiolaiset pääsevät tutustumaan Korkeakouluviikolla Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tai Jyväskylän yliopistossa yhteen alaan ja sen opiskeluun. Lisäksi korkeakouluopintoihin voi tutustua erilaisissa yhteisproduktioissa. 

Yksi tapa tutustua korkeakouluopiskeluun on varjostaminen. Varjostamalla voit tutustua itseäsi kiinnostavaan alaan ja sitä jo opiskelevan korkeakouluopiskelijan arkeen kulkemalla korkeakouluopiskelijan mukana esimerkiksi yhden aamupäivän ajan. Lisäksi korkeakoulujen kampuksille voidaan järjestää vierailuja.

Gradian ammatillisen koulutuksen EduFutura-koordinaattorit ja heidän alansa:

Gradia Jyväskylä:

 • Teemu Aho: tieto- ja viestintätekniikka sekä sähköala
 • Mira Ahtila: matkailu- sekä ravintola- ja cateringalat
 • Janne Kaija: ogistiikka, rakennusala ja kone- ja tuotantotekniikka
 • Mia Kärkkäinen: musiikki
 • Anu Nieminen: sosiaali- ja terveysala
 • Minna Paavilainen: liiketoiminta ja yrittäjyys
 • Markus Rämä: sosiaali- ja terveysala, liikunta-ala sekä yhteiset tutkinnon osat
 • Mira Ruth-Viitanen: muut alat

  Gradia Jämsä:

 • Risto-Matti Koskinen: kaikki alat

Gradian ammatillisen koulutuksen EduFutura-koordinaattorien yhteystiedot

Opettaja, EduFutura-koordinaattori
Ahtila Mira
040 341 6005
Gradia Jyväskylä
Palvelut
Matkailuala
Käyntiosoite
Taulumäentie 45, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Opettaja, EduFutura-koordinaattori
Kaija Janne
040 341 5522
Gradia Jyväskylä
Teknologia
Logistiikka
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 D, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Opettaja, EduFutura-koordinaattori
Koskinen Risto-Matti
040 341 4408
Gradia Jämsä
Auto ja logistiikka, prosessiteollisuus
Autoala
Käyntiosoite
Koulutie 19, Jämsänkoski
Postiosoite
PL 24, 42301 Jämsänkoski
Opinto-ohjaaja, EduFutura-koordinaattori
Kärkkäinen Mia
040 341 6198
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Ohjaus- ja urapalvelut
Musiikki
Käyntiosoite
Pitkäkatu 18-22, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Opettaja, EduFutura-koordinaattori
Nieminen Anu
040 341 5363
Gradia Jyväskylä
Palvelut
Sosiaali- ja terveysala
Käyntiosoite
Keskussairaalantie 21, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Opettaja, EduFutura-koordinaattori
Paavilainen Minna
040 341 5818
Gradia Jyväskylä
Liiketoiminta ja työelämäpalvelut
Liiketoiminta
Käyntiosoite
Sepänkatu 3, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Opettaja, EduFutura-koordinaattori
Rämä Markus
040 341 5484
Gradia Jyväskylä
Ohjaus- ja urapalvelut
Yhteiset opinnot
Valmentavat koulutukset
Yhdistelmäopinnot
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 A, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Projektipäällikkö, EduFutura-koordinaattori
Ruth-Viitanen Mira
040 341 5832
Gradia Jyväskylä
Palvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 A, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä

Jos kiinnostuit EduFutura-opinnoista, kerromme mielellämme lisää:

Projektipäällikkö, EduFutura-koordinaattori
Ruth-Viitanen Mira
040 341 5832
Gradia Jyväskylä
Palvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 A, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Opettaja
Jääskeläinen Sisko
040 341 4792
Gradia-lukiot
Jyväskylän Lyseon lukio
Käyntiosoite
Sepänkatu 3, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä

Korkeakouluopintoja lukiolaiselle

Korkeakoulupolku ammattiopiskelijalle

EduFuturassa toiselta asteelta korkeakouluun