Betsetin ja Gradian kumppanuus: Koulutuskumppani voi olla kuin osa organisaatiota

Muutama vuosi sitten betonielementtejä valmistavalla Betsetillä käynnistettiin systemaattinen henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tarpeita kartoitettiin ja toimintamallia rakennettiin yhdessä Gradian työelämäpalveluiden ja rakennusalan opettajien kanssa, kunnes vuonna 2020 käynnistyivät ensimmäiset rekrykoulutukset sekä tuotantohenkilöstön ja johdon koulutukset. Kehitysjohtaja Harri Bergholm kertoo, että koulutuksen hyödyt ja sujuvuus on innostanut laajentamaan suunnitelmaa kattamaan lopulta koko Betsetin henkilöstön.

Gradian kouluttajana Betsetillä toimiva Sami Takala haluaa nostaa esille erityisesti sen, että Betset on erinomainen esimerkki rohkeudesta lähteä yksittäisten koulutusten tilaamisen sijaan hahmottamaan koko yrityksen koulutustarpeita. Näin koulutus aidosti parantaa osaamista, tehokkuutta, työn laatua sekä työviihtyvyyttä ja näkyy lopulta liikevaihdossa.

Betsetin laajentuminen ja henkilöstömäärän kasvu on ollut vauhdikasta. Yrityksessä on työntekijöitä yhteensä yli 650, joista 300 on tullut yritysostojen kautta viimeisen viiden vuoden aikana. Tehtaita on yhdeksällä eri paikkakunnalla ympäri Suomen.

Elementtien valmistaminen on vaativaa tehdastyötä eikä valmiita osaajia ole helppo löytää. Usein työ opitaan tekemällä. Haasteena onkin riittävä henkilöstön saatavuus, ajanmukainen osaaminen ja yhtenäisten toimintatapojen varmistaminen kaikilla tehtailla.

Jokainen koulutuksessa mukana oleva suorittaa ammatillisen tutkinnon, mutta opiskeltavat asiat käydään läpi Betsetin näkökulmasta ja työtehtävien kautta. Samalla luodaan yhteistä toimintakulttuuria ja työtapoja ja otetaan merkittäviä kehitysaskeleita organisaation toiminnassa. Näyttöjä tekemällä opittu asia konkretisoituu ja sen merkitys ymmärretään paremmin. Opintojen aikana tehtävät työt liittyvät kiinteästi aitoihin oikeisiin työtehtäviin. Työt, joita muutenkin pitäisi tehdä edistyvät ja samalla voi hyödyntää Gradian opettajien asiantuntemusta.  

”Koulutuskumppanuus sopii hyvin yrityksille, joilla on rajatut resurssit”, Harri Bergholm sanoo.

Harri kehuu erityisesti sitä, että palvelun saa yhden luukun periaatteella ja Gradian yhteyshenkilöt ovat kuin osa organisaatiota: he tuntevat Betsetin osaamistarpeet, huolehtivat osaltaan jatkuvasta oppimisesta ja kehittävät kanssamme uusia tapoja oppia. Koulutukset toteutetaan yrityksen omissa tiloissa tai Teamsin välityksellä. Osallistuminen on henkilöstölle helppoa ja mielekästä ja aikaa säästyy.

Harri Bergholm on erittäin tyytyväinen Gradian toteutukseen: ”Kaikki on tapahtunut rivakasti ja sovitusti. Gradia on suorastaan kuin tuore tuulahdus meillä Betsetillä!”

Lisätietoja

  • Asiakkuuspäällikkö Sari-Anne Myllyaho, Gradian työelämäpalvelut, p. 040 341 5186, sari-anne.myllyaho@gradia.fi
  • Toimitusjohtaja Marko Saaranen, Gradia-koulutuspalvelut Oy, p. 040 341 6374, marko.saaranen@gradia.fi