Anssi Tuominen aloitti Gradian johtajana

Anssi Tuominen aloitti Gradian kuntayhtymän johtajana 21.2.2022. Hän vastaa kuntayhtymäkonsernin ja sen toiminnan johtamisesta, taloudesta, strategisesta kehittämisestä ja tuloksesta Gradian hallituksen ja valtuuston asettamien tavoitteiden ja linjausten mukaisesti.

Tuominen siirtyi Gradiaan Kajaanin koulutusliikelaitoksen johtajan tehtävästä, jossa hänen vastuullaan olivat sekä lukiokoulutuksen että ammatillisen koulutuksen johtamisen tehtävät. 

Yhdessä voimme menestyä

”Pitkä työurani lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen parissa ja kokemukseni hyvin vastaavalta polulta kuin mitä Gradia on kulkenut, loivat tunteen, että minulla voisi olla tähän tehtävään annettavaa. On kuitenkin vähän sellaisia työtehtäviä, joissa voi menestyä yksin. Kuuntelemalla, keskustelemalla ja yhdessä tekemällä pääsemme eteenpäin.”

Tuominen pitää jatkuvaa toiminnan kehittämistä tärkeänä, muttei halua rakentaa täydellisyyttä tavoittelevaa kulttuuria. ”Muutosvauhdissa on se hyvä puoli, että myös virheiden puoliintumisaika on lyhentynyt. Epäonnistumisia ei tarvitse pelätä. Monet suuret innovaatiotkin ovat saaneet alkunsa virheestä”. 

Avoin vuorovaikutus luo luottamusta

Johtajan tehtävässään Tuominen pyrkii rakentamaan luottamusta sanoilla ja teoilla. Avoimuus ja vuorovaikutus ovat hänelle tärkeitä. ”Johtaminen on vuorovaikutusta. Tulen mielelläni tapaamaan henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmien edustajia erilaisissa kokoonpanoissa. Haluan oppia ja kuulla arjen tasolla, miten asiat etenevät ja miten meillä menee”.

Tuominen näkee toiseen asteen koulutukseen kohdistuvan suuria odotuksia. ”Oppivelvollisuudesta huolehtiminen, työvoiman saatavuuden turvaaminen ja jatkuvan oppimisen edistäminen ovat keskeisiä tehtäviämme. Meihin kohdistuvat odotukset niin työpaikoilta kuin korkea-asteelta vain korostavat tehtävämme merkitystä.”

Hyvinvoinnista on tärkeä huolehtia

Vaikka työ koulutusalalla on merkityksellistä, Tuominen muistuttaa kiinnittämään huomiota jaksamiseen. ”Työelämä on kestävyyslaji. Itsestä ja omasta hyvinvoinnista pitää osata kantaa vastuuta monin eri tavoin. Olen itsekin hankkinut älykellon ja se on herättänyt huomaamaan omaa käyttäytymistä ja liikkumisen määrää.” 

Vapaa-ajallaan Tuominen mökkeilee ja retkeilee luonnossa. Hän on myös intohimoinen lukija, etenkin pääkirjoitukset ja kolumnit kiinnostavat. ”Luen ja seuraan ajankohtaisohjelmia, koska erilaiset näkökulmat kiinnostavat, se miten ihmiset ajattelevat”.