Uusia toimintakonsepteja ja tekemisen kulttuuria kiinteistövälitysalalla

Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskuksen tavoitteet kehittämisessä ovat korkealla”, toimitusjohtaja Janne Särkkä kertoo. Uusia toimintakonsepteja ja kulttuuria OPKK yhteistyökumppaneineen kehittää useissa tuotekehitysprosesseissa, joita he pilotoivat ensimmäisinä koko ketjussa. ”Kehittämistyössä yhteistyökumppaniksi valitsimme Gradian”, kertoo Särkkä. ”Tämän yhteistyön myötä tarvittava tuotekehitysosaaminen hankitaan oppisopimuskoulutuksena.”

Tarve kehittämiseen on syntynyt kiinteistövälitysalan kansainvälisten ja kansallisten trendien muuttumisen vuoksi, mutta myös erikoistumisen ja työssä jaksamisen tukemiseksi. Toimintakonsepteja ja -kulttuurin muutosta kehitetään tiimityöskentelyn avulla.

Kehittämisprosesseissa mukana olevat hankkivat uutta osaamista tuotekehitykseen ja yhdessä tekemiseen suorittaen samalla tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon. Kehittämistoimintaa sparraavat Creator Oy ja Gradia.

Toimitusjohtaja Janne Särkkä, Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy.
Toimitusjohtaja Janne Särkkä, Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy
Työelämä- ja yrityspalvelut
040 341 5056
Gradia Jyväskylä
Liiketoiminta ja työelämäpalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 C, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä