Yo-kokeiden rajoittamaton uusimismahdollisuus ei kasvattanut Gradia-lukioiden kokelasmäärää

Syksystä 2019 lähtien ylioppilaskirjoitusten hyväksyttyjä kokeita voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Muutos koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin hyväksytty koe on suoritettu tai milloin on valmistunut ylioppilaaksi.

Tästä syksystä alkaen ylioppilaaksi valmistunut voi uusia myös hylättyjä kokeitaan rajoituksetta. Jos tutkinto on kesken, hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa hylätyn arvosanan saamisen jälkeisinä seuraavana kolmena tutkintokertana.

Muutos  ei kasvattanut Gradia-lukioiden - Jyväskylän Lyseon lukion, Schildtin lukion ja Jyväskylän aikuislukion - syksyn yo-kokeisiin ilmoittautuneiden määrää. Syksyisin Gradia-lukioista kokeisiin osallistuu yleensä noin 1000 kokelasta.

”Mahdollisuus uusia hyväksyttyjä ylioppilaskokeita rajoituksetta liittyy korkeakoulujen opiskelijavalintauudistukseen, jossa suoraan ylioppilastodistuksen perusteella valittavien määrä kasvaa merkittävästi. Tästä syystä arvosanojen korottamista yrittävien määrän ennakoidaan lisääntyvän, mutta vielä tämän syksyn tutkinnossa tuollaista ei Gradiassa ole havaittavissa”, toteaa Gradia-lukioiden tulosaluejohtaja Antero Hietamäki.

Tänä syksynä ilmoittautuneita on seuraavasti:

  • Jyväskylän Lyseon lukio 534 (luvussa on mukana 133 kaksoistutkintolaista)
  • Schildtin lukio 383
  • Jyväskylän aikuislukio 55

Digitaliset yo-kokeet sujuvat jo rutiinilla

Keväällä 2019 valmistui ylioppilaskokeiden sähköistysuudistus, ja silloin kaikki kokeet olivat ensimmäisen kerran digitaalisia. Gradia-lukioissa uusimuotoiset kokeet ovat sujuneet ongelmitta.

Gradiassa tehtiin jo vuonna 2018 kehittämisen tueksi palautekysely digitaalisten kokeiden sujumisesta. Niin kokelaat kuin opettajatkin olivat pääasiassa tyytyväisiä uudistukseen. Erityisen tyytyväisiä kokelaat olivat kuullunymmärtämiskokeiden uudistukseen. Kuullun ymmärtämisessä on luovuttu erillisistä koepäivistä, ja nyt koe tehdään osana muuta kielen koetta. Kuuntelemisessa voi edetä omaa tahtia.

Syksyn 2019 ylioppilaskirjoitukset alkavat maanantaina 16.9. vieraan lyhyen kielen kokeella. Keskiviikkona 18.9. on vuorossa äidinkielen lukutaidon koe. Viimeinen koepäivä on torstai 3.10.

Lisätietoja

Antero Hietamäki, tulosaluejohtaja ja rehtori, Gradia-lukiot, Jyväskylän aikuislukio, puh. 040 341 4800, antero.hietamaki(at)gradia.fi
Osmo Polas, rehtori, Jyväskylän Lyseon lukio, puh. 040 341 4693, osmo.polas(at)gradia.fi
Seppo Haavisto, vs. rehtori, Schildtin lukio, puh. 040 341 4820, seppo.haavisto(at)gradia.fi

https://www.ylioppilastutkinto.fi

Mediatiedote 12.9.2019