Yhteishaku alkaa: Gradiassa on tarjolla yli 2800 aloituspaikkaa

Tiistaina 20.2. alkavassa perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa haetaan ammatilliseen koulutukseen, lukiokoulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen. 

Gradian oppilaitoksissa on tarjolla yhteensä 2804 aloituspaikkaa. Ammattiopisto Gradiassa ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on 1749, joista Jyväskylässä 1493, Jämsässä 204 ja Lievestuoreella 52. Lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja on 840, joista Jyväskylän Lyseon lukiossa 420 ja Schildtin lukiossa 420.   

Yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksen päättäville tai sen jo päättäneille hakijoille, jotka eivät ole perusopetuksen jälkeen suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa. Hakija voi hakea seitsemään hakukohteeseen mieluisuusjärjestyksessä. Hakuaika päättyy tiistaina 19.3.2024 klo 15. 

Ammattiopisto Gradiassa on tarjolla 23 perustutkintoa ja TUVA-koulutus 

Työvoiman tarve on monilla aloilla suuri ja yrityksissä on tarve ammattiosaajille. Tähän tarpeeseen Ammattiopisto Gradialla on haussa laaja 23 eri perustutkinnon tarjonta. Jyväskylässä aloituspaikkoja on 20 eri tutkintoon ja Jämsässä 8 eri perustutkintoon. 

 Ammattiin opiskelevan polku suunnitellaan opiskelijan omiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin sopivaksi. Osaamista kasvatetaan työpaikoilla koulutussopimuksen tai oppisopimuksen avulla. Valinnaisuuden mahdollisuudet ovat laajat. Ammatillisen perustutkinnon rinnalla opiskelija voi halutessaan suorittaa ylioppilastutkinnon, eli kaksoistutkinnon. Ilmoittautuminen kaksoistutkinnon opiskelijaksi tehdään kesällä opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Tavoitteellisesti urheilevalle opiskelijalle löytyy Ammattiopisto Gradiasta oma polkunsa. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus korkeakouluihin ja yliopistoihin.

Ammattiopisto Gradia järjestää myös tutkintoon valmentavaa TUVA-koulutusta, jossa on tarjolla 165 aloituspaikkaa Jyväskylässä ja 50 Jämsässä. TUVAssa opiskelija voi vahvistaa opiskeluvalmiuksiaan, miettiä uravalintaansa ja valmentautua lukio- tai ammatillisiin opintoihin.

Gradian lukioissa opintoja on mahdollista painottaa monipuolisesti  

Gradian lukioihin haetaan joko yleislinjalle tai erityislinjoille, joita Gradian lukioissa on neljä: englanninkielinen International Baccalaureate (IB) Diploma Programme eli IB-linja ja informaatioteknologiaan painottuva IT-linja Jyväskylän Lyseon lukiossa sekä urheilulinja ja musiikkilinja Schildtin lukiossa. Yleislinjoilla lukio-opintoja on mahdollista painottaa kiinnostuksen kohteiden mukaan.   

Yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan aikaisintaan 13.6.2024, ja valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 27.6.2024. 

Lisätietoja 

Pirjo Kauhanen, tulosaluejohtaja, rehtori, Gradia Jyväskylä, puh. 040 341 6152, pirjo.kauhanen@gradia.fi 

Samuli Laitinen, tulosaluejohtaja, rehtori, Gradia-lukiot, puh. 040 341 4494, samuli.laitinen@gradia.fi  

Mediatiedote 15.2.2024