Vuosien tiivis oppilaitosyhteistyö Gradian ja Jämsän Terveyden välillä turvaa henkilöstön saatavuutta

”Kun Jämsän Terveys Oy:llä tarvittiin nopeasti lisää uusia hoiva-alan työntekijöitä, lähdettiin keväällä 2021 yhdessä etsimään entistäkin joustavampia toimintamuotoja uuden henkilöstön kouluttamiseen”, kertoo Gradia Jämsän opettaja Satu Juven.

Opiskelua työn ehdoilla

Elokuussa 2021 Jämsässä käynnistyikin iso lähihoitajien oppisopimusryhmä. Puolet ryhmästä oli Jämsän Terveyden vanhustyöhön ja hoivatehtäviin rekrytoituja uusia työntekijöitä. Moni heistä tuli täysin toiselta alalta vailla aiempaa työkokemusta.

Oppisopimuksen avulla onnistuttiin yhdistämään nopea työn aloitus, riittävä ohjaus ja tarvittavat tietopuoliset opinnot. Oppisopimus onkin suosittu tapa yhdistää työ ja opiskelu ja nykyisin sen mahdollisuudet ovat entistä monipuolisemmat.

Tiiviillä ohjauksella nopeasti työhön

Hoitoalalle uutena tulevan on aiemmin täytynyt opiskella ensin perustiedot, jonka jälkeen on voinut siirtyä työpaikalle oppimaan. Oppisopimus on kuitenkin malli, jossa työ aloitetaan heti opintojen rinnalla. Tämän mahdollistaa osaavat työpaikkaohjaajat ja tiivis oppilaitosyhteistyö

Osaavassa ohjauksessa vasta-alkajista saatiin nopeasti hyviä apukäsiä hoivatyöhön ja opinnot etenivät suunnitelmallisesti työn ohella. Myöhemmin uusia opiskelijoita on voitu ottaa joustavasti mukaan ryhmään esimerkiksi niin, että työt on voinut aloittaa kesällä ja osallistua ensimmäisiin oppisopimusopintojen lähiopetustunteihin vasta syksyllä.

Sujuvat siirtymät ja lyhyet oppisopimukset

Oppisopimus on muuttunut vuosien varrella ja nykyisin se tarjoaa entistäkin monipuolisempia tapoja opiskella. Tällaisia ovat mm. sujuvat siirtymät ja tutkinnon osien suorittaminen. Sujuvat siirtymät helpottavat esimerkiksi silloin, kun opiskelu on jo päässyt hyvään vauhtiin, mutta samaan aikaan halutaan aloittaa työt. Sujuvan siirtymän avulla voidaan opiskelua jatkaa oppisopimuksella työtä tehden. Aina ei tarvitse opiskella kokonaista tutkintoa, vaan voidaan tehdä lyhyt oppisopimus ja suorittaa vain se tutkinnon osa, jota oman osaamisen täydentäminen vaatii.

Myös opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä opiskelun ja työn joustavaan yhdistämiseen. Tässä ammattitaitoisella opettajalla on tärkeä rooli, jotta käytännön harjoittelu tai työ vastaa tutkinnon tavoitteita ja teoriaopinnot täydentävät riittävästi nykyistä ja työssä tarvittavaa osaamista.

Kumppanuutta kaikkien parhaaksi

Yhteistyö Jämsän Terveyden ja Gradia Jämsän välillä on jatkunut tiiviinä koko yhtiön olemassaolon ajan ja muotoutunut aidoksi kumppanuudeksi. Joskus työpaikalta tiedustellaan sopivia opiskelijoita töihin tai vastaavasti oppilaitokselta vinkataan sopivaa opiskelijaa työnantajalle. Uutta yhteistyötä viriää jatkuvasti ja opiskelijoiden kanssa voidaan toteuttaa monenlaisia työnantajienkin ideoimia projekteja.

”Yhteistyö Gradian opettajien kanssa on ollut sujuvaa ja olemme kokoontuneet säännöllisesti oppisopimusopiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajan kanssa käymään läpi opintojen tilannetta ja työssä oppimisen asioita. Työnantajan näkökulmasta oli ilahduttavaa nähdä, kuinka paljon oppisopimuksella työllistyminen lähihoitajaksi kiinnosti paikallisia.  Olemme myös matkan varrella täydentäneet ryhmää yksiköiden tilanteen mukaan. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikön henkilöstö on antanut myönteistä palautetta oppisopimusryhmän osalta, opinnot ovat edenneet hyvin ja ryhmästä on jo valmistunut kaksi lähihoitajaa, jotka ovat työllistyneet meille lähihoitajan tehtäviin. Opinnot siis etenevät yksiköllisesti jokaisen taustat ja osaaminen huomioiden”, kertoo Jämsän Terveys Oy:n ja Jokilaakson Terveys Oy:n HR-asiantuntija Riitta Pasanen.

”Parasta on, että kynnys on matala molempiin suuntiin ja erilaisia kehittämisideoita on helppo esittää ja kokeilla! Tiiviissä yhteistyössä voidaan antaa palautetta molemmin puolin. Se on tärkeää, jotta yhteistyö voi kehittyä.”, Satu Juven summaa lopuksi.

Lisätietoa

Kysy lisää henkilöstön kouluttamisesta tai henkilöstön rekrytoinnista koulutuksen avulla:

  • Asiakkuuspäällikkö Krista Hanski, Gradian työelämäpalvelut, p. 040 341 5191, krista.hanski@gradia.fi
  • Koulutuspäällikkö Eeva Mäkinen, Gradia Jämsä, p. 040 341 5903, eeva.makinen@gradia.fi