Virkajärjestelyjä Gradiassa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallitus päättää kokouksessaan 17.6. useista keskeisistä viroista ja niihin liittyvistä prosesseista.

Nykyinen kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski siirtyy toisen työnantajan palvelukseen 1.9.2021 ja esityksenä kuntayhtymän hallitukselle on, että kuntayhtymän johtajan virka avattaisiin julkiseen hakuun elokuun alussa. Kuntayhtymän johtajan nimittää hallituksen esityksestä kuntayhtymän valtuusto. Hallituksen tueksi asian valmisteluun nimitetään hallituksen puheenjohtaja Juha Suonperän johtama asiantuntijaryhmä.

Esityksen mukaisesti kuntayhtymän johtajan virkaa hoitaisi hakuprosessin ajan kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja Vesa Voutilainen.

Hallitus käsittelee myös Gradia-lukioiden tulosaluejohtajan viran määrittelyn tulosaluejohtaja-rehtoriksi eli käytännössä johtavaksi rehtoriksi, ja esityksen mukaan myös tämä virka avattaisiin elokuussa julkiseen hakuun. Tulosaluejohtaja-rehtorin valitsee kuntayhtymän hallitus kuntayhtymän johtajan esityksestä. Hakuprosessia tukemaan nimitetään hallituksen ensimmäisen varapuheenjohtaja Timo Taskisen johtama asiantuntijaryhmä.

Aiemman päätöksen mukaisesti lukioiden tulosaluejohtajana toimii hakuprosessin ajan rehtori Osmo Polas.

Hallitus päättää myös virkavapaalle jäävän kuntayhtymän kehittämisjohtajan Anu Tokilan viransijaisuuden. Esityksen mukaan vs. kehittämisjohtajana toimisi 1.8.2021-20.2.2022 kehittämisasiantuntija, KM Merja Salminen.

Hallituksen kokouksessa päätetään myös kahden Gradia-lukioiden vararehtorin viran perustamisesta 1.8.2022 alkaen. Toisessa virassa keskeisenä tehtävänä olisi lukiokoulutuksen pedagoginen johtaminen ja virassa käytettäisiin nimikettä pedagoginen rehtori. Toinen virka olisi lukiokoulutuksen hallinnollisen vararehtorin virka.

Lisätietoja:

Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 5100

Maarit Kylmälahti, henkilöstöpäällikkö, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh 040 341 6153

Mediatiedote 10.6.2021