Vielä on aikaa hakea aikuiskoulutustukea – opintojen rahoitukseen monia vaihtoehtoja

Yli puolet opiskelijoistamme on aikuisia, joten hallituksen aie lakkauttaa aikuiskoulutustuki on saanut hakupalvelumme puhelimet soimaan ahkerasti. Epätietoisuutta herättää mm. se, voiko aikuiskoulutustukea vielä hakea ja kauanko sitä maksetaan.

Gradian hakupalvelut palvelee kaikkia opinnoista kiinnostuneita ja heidän tukiverkostojaan. ”Aikuiskoulutustuesta kysyville kerromme, että tukea voi hakea tällä hetkellä aivan normaalisti. Työllisyysrahasto myöntää ja maksaa tukea voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti”, kertoo kehittämispäällikkö Taina Saarikko.

Aikuisopiskelun rahoituksen monet mahdollisuudet

Opintojen rahoittamiseen aikuisena löytyy monia eri elämäntilanteisiin sopivia vaihtoehtoja.

”Opintoja suunnittelevan aikuisen kannattaa miettiä laajasti omat mahdollisuudet. Erilaisten tukimuotojen lisäksi osaamista voi nykyään täydentää joustavasti työn ohessa. Opintoja voi kerryttää pala kerrallaan, esimerkiksi tutkintojen osia tai lyhytkursseja. Erityisesti monet ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voi suorittaa oman työn ohessa.”

Ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen etänä, itsenäisesti tai verkon kautta on tuonut paljon lisää mahdollisuuksia osaamisen uudistamiseen. ”Ammatillisessa koulutuksessa on sisäänrakennettua joustavuutta, jonka avulla opintopolku suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan elämäntilanteeseen sopivasti. Osaamista voi täydentää myös aikuislukiossa, jossa voi opiskella iltaisin lähiopetuksessa tai itsenäisesti verkossa.”

Kysymyksiä ja vastauksia aikuiskoulutustuesta

Alla Työllisyysrahaston sivuilla 11.9. julkaistut vastaukset ajankohtaisiin kysymyksiin.

Voinko hakea tukea pidemmälle kuin elokuuhun 2024?

 Voit hakea aikuiskoulutustukea ajalle, jolle sinulle on myönnetty joko kokoaikaista tai osittaista opintovapaata. Tukea myönnetään edelleen maksimissaan 15 kuukauden ajalle työuran aikana. Voit hakea 15 kuukautta joko yhdessä tai useammassa jaksossa. Tukioikeutta voi hakea aikaisintaan neljä kuukautta ennen haettavan tukijakson alkua.

Pääsin tänä kesänä kouluun, voinko hakea enää aikuiskoulutustukea?

Me myönnämme aikuiskoulutustukea voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, aivan kuten olemme tehneet tähänkin asti. Voit hakea aikuiskoulutustukea aivan normaalisti.

Voinko menettää minulle jo myönnetyn tukioikeuden?

Yleensä vastaavissa lakimuutostilanteissa on ollut siirtymäaika, jolloin kaikki, joille on jo myönnetty tukioikeutta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ovat voineet käyttää sen loppuun. Jotta tuki voitaisiin lakkauttaa, tulisi lain muuttua. Lakimuutokset eivät voi vaikuttaa ennen muutosta myönnettyihin tukiin. 

Milloin tuki lakkautetaan?

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautettaisiin elokuussa 2024.  Muutos tulisi voimaan elokuussa 2024, mutta tarkempaa tietoa esimerkiksi siirtymäajoista ei tällä hetkellä ole. Lakkauttaminen edellyttää lakimuutosta, jonka eduskunta on hyväksynyt. Sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut säädöshankkeen aikuiskoulutusetuuslain kumoamisesta, ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle helmikuussa. Niin kauan kuin lakiin aikuiskoulutusetuuksista ei ole tullut muutoksia, myönnämme ja maksamme tukea nykyisen lain mukaisesti.

Maksetaanko aikuiskoulutustukea enää elokuun 2024 jälkeen?

Aikuiskoulutustuen myöntämisessä ja maksamisessa noudatetaan aina voimassa olevaa lainsäädäntöä. Jotta tuki voidaan lakkauttaa, tulee lain aikuiskoulutusetuuksista muuttua. Lakimuutokset eivät voi vaikuttaa ennen muutosta myönnettyihin tukiin. Jos sinulle on myönnetty tukioikeus ennen mahdollista lakimuutosta, sinulle maksetaan aikuiskoulutustukea myös elokuun 2024 jälkeen.

Voinko enää hakea ammattitutkintostipendiä?

Me myönnämme ammattitutkintostipendejä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, aivan kuten olemme tehneet tähänkin asti. Voit hakea stipendiä toistaiseksi aivan normaalisti.

Tiedot perustuvat Työllisyysrahaston 11.9. päivittämään verkkosivuun. Tätä uutista ei päivitetä. Työllisyysrahaston Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta -sivu.

Lisätietoja

Gradian hakupalvelut, puh. 040 341 6193, hakupalvelut@gradia.fi