Tutkinnon osien suorittaminen oppisopimuksella on nopea tapa hankkia lisää osaamista

Vielä muutamia vuosia sitten ammatillisen koulutuksen aloittaminen tarkoitti melkeinpä poikkeuksetta pitkää opiskeluputkea ja kokonaisen tutkinnon suorittamista. Tänä päivänä yhä useammin työnantaja ja oppisopimukseen lähtevä työntekijä valitsevat lyhytkestoisen, tutkinnon osaan tähtäävän, oppisopimuskoulutuksen. Eikä mikään ihme, sillä tutkinnon osan oppisopimuskoulutus on näppärä ja nopea tapa hankkia osaamista niin rekrytoinnin alkumetreillä kuin konkareita koulutettaessa.

Tukea ja turvaa rekrytointiin!

Jos työnantaja on löytänyt henkilön, jonka haluaisi työllistää, mutta henkilön osaamisessa on puutteita ja ihan ei ole varmuutta, riittävätkö valmiudet työhön ja opiskeluun, tutkinnon osa -tavoitteisella oppisopimuksella päästää hyvin käyntiin. Siinä työnantaja ja oppisopimustyöntekijä sitoutuvat määräaikaiseen parin kuukauden oppisopimukseen. Jatkosta päätetään sen perusteella, miten työ ja opiskelu on lähtenyt käyntiin.

Vieraskielisen rekrytointia helpottamaan

Usein myös vieraskielisten työntekijöiden palkkaamisen yhteydessä tutkinnon osan oppisopimuksella päästään kätevästi alkuun. Sen kesto voidaan suunnitella yksilöllisesti, jotta henkilö ehtii oppia lisää ammatissa ja opinnoissa tarvittavaa kieltä. Samalla nähdään kuinka hän pärjää työtehtävissä ja opinnoissa puutteellisesta kielitaidostaan huolimatta. Tutkinnon osan opiskelu oppisopimuksella madaltaa työsuhteen ja oppisopimuksen aloittamisen kynnystä molemmin puolin.

Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen  

Uusien rekrytointien yhteydessä sopivalla tutkinnon osalla voidaan vahvistaa perehdyttämistä ja suunnata uuden työntekijän osaamista työnantajan tarpeiden mukaan. Näin erityisesti niissä tilanteissa, joissa työntekijä vaihtaa alaa tai toimialaa. Esimerkiksi sairaanhoitoon ja huolenpitoon opinnoissaan erikoistunut henkilö työllistyy uransa aikana vammaispalveluihin ja täydentää osaamistaan pari kuukautta kestävällä vammaisalan tutkinnon osaan tähtäävällä oppisopimuskoulutuksella.  

Ammattiosaamista täydentävää koulutusta henkilöstölle

Vastaavasti työuran aikana uudet työtehtävät ja vastuualueet voivat edellyttää uutta osaamista toiselta alalta. Sen voi hankkia vaivattomasti suorittamalla tutkinnon osan oppisopimuksella. Esimerkiksi sosiaalinen media on tullut uutena monien ammattilaisten työnkuvaan. Gradia onkin käynnistämässä someosaamiseen oppisopimuskoulutusta noin viidentoista opiskelijan ryhmälle. Opiskelijat tulevat erilaisista yrityksistä ja ammattiryhmistä ja kaikilla on tavoitteena saada lisää osaamista sosiaalisen median hyödyntämiseen työssä.

Syvempää osaamista erikoisammattitutkinnon tutkinnon osilla

Ammatillinen toisen asteen koulutus sisältää erikoisammattitutkintoja ja tutkinnon osia, joilla päästään syventämään osaamista asiantuntija- tai mestaritasolle. Koko tutkinnon suoritettuaan voi valmistua vaikkapa automaalarimestariksi, kondiittorimestariksi, muistihoitajaksi, luonnontuotekehittäjäksi, lymfahierojaksi, näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntijaksi tai floristimestariksi.  

Aina työssä ei kuitenkaan tarvita koko tutkintoa, vaan kapeampikin siivu osaamista riittäisi. Esimerkiksi näkövammaisten liikkumistaidon ohjausta opiskellut työntekijä pystyy toimimaan omassa työyhteisössään liikkumistaidon ohjauksen asiantuntijana sekä tukemaan ja opastamaan kollegojaan liikkumistaidon ohjauksessa.

Yli 3000 tutkinnon osaa valittavana!

Tarjolla on yli 3000 tutkinnon osaa eri tutkinnoista. Tutkinnon osia eri tutkinnoista suorittamalla voidaan rakentaa myös moniammatillista osaamista kunkin työpaikan tarpeisiin. Gradia auttaa työnantajaa ja työntekijää valitsemaan työhön sopivimmat tutkinnon osat laajasta tarjonnastamme. Ota yhteyttä, autamme mielellämme!

Kirjoittaja Krista Hanski työskentelee Gradiassa asiakkuuspäällikkönä. Hänellä on pitkä ja laaja kokemus ammatillisesta koulutuksesta ja erityisesti oppisopimuskoulutuksesta. Asiakkuuspäällikkönä hän tekee tiiviisti yhteistyötä työelämän kanssa ja auttaa työnantajia löytämään sopivimmat osaamisen kehittämisen ratkaisut eri tilanteisiin.