Talous- ja hallintojohtaja Piia Rissanen haluaa uudistaa työtapoja

Piia Rissasen on uusi työarki Gradian talous- ja hallintojohtajana on alkanut vauhdikkaasti. Hän aloitti tehtävässään elokuun lopulla ja hyppäsi suoraan meneillä olevaan talousarvion valmistelun vetovastuuseen. Perehtymisen ja talousarvion laatimisen ohella hän osallistuu johtoryhmän strategiatyöhön.

”Minut on otettu lämpimästi vastaan ja olen saanut hyvän perehdytyksen. Strategiatyössäkin esiin noussut yhdessä tekeminen on näkynyt myös käytännössä. Moni on tarjonnut apuaan ja kysynyt katsotaanko tätä yhdessä”, Rissanen kiittelee.

Koulutusmaailma on sydäntä lähellä

Rissanen siirtyi Gradiaan Kainuun hyvinvointialueen talouspäällikön tehtävästä, jossa hän pääsi mukaan valmistelemaan historiallisen sote-uudistuksen toteutusta.  ”Uuden organisaation luominen 4000 henkilölle oli haastava ja opettavainen kokemus. Nyt olen kuitenkin palannut juurilleni koulutusmaailman pariin ja tuntuu, että olen oikeassa paikassa”.

Toisen asteen koulutus ja sen rahoitus on Rissaselle hyvin tuttua, sillä ennen hyvinvointialuetta hän työskenteli talouspäällikkönä Kajaanin kaupungilla seitsemän vuotta vastuullaan Kainuun ammattiopiston ja lukiokoulutuksen talous. ”Olen päässyt katsomaan koulutuksen koko ketjua varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja nähnyt sen kehityksen. Lasten ja nuorten asiat ovat minulle tärkeitä myös vapaa-ajalla ja tykkään työskennellä kaiken ikäisten oppimisen edistämisen parissa”.

Muutoksessa pysytään mukana kehittämällä

Kehittämisotteella työhönsä suhtautuva Rissanen peräänkuuluttaa jatkuvaa oppimista ja omien työtapojen uudelleenarviointia. ”Työelämä muuttuu nopeasti muun muassa teknologisen kehityksen myötä. Toivon, että jokainen löytäisi kipinän oman työn kehittämiseen. En usko, että tekoäly tai robotisaatio vie meidän työtämme vaan niiden hyödyntäminen omassa työssä voi siirtää oman työpanoksen mielekkäämpiin kokonaisuuksiin”.

Rissanen näkee johtamansa hallintopalvelujen työn merkityksen osana koko Gradian perustehtävässä onnistumista.

”Opiskelija on meidän kaikkien työn ytimessä”.

Työnantajan tarjoamat liikuntapalvelut ahkerassa käytössä

Aktiivisena liikkujana Rissanen on löytänyt Gradian henkilöstöliikunnan palvelut. ”Minusta meillä on aivan mahtavan monipuolinen ja laadukas henkilöstöliikunnan tarjonta. Olen käynyt eri lajeissa ja tutustunut samalla uusiin työkavereihin. Fyysinen kunto heijastuu positiivisesti elämänlaatuun ja työhön. Hienoa, että työnantaja tukee hyvinvointia näin ePassi-edun lisäksi”, Rissanen toteaa.