Sidonnaisuusilmoitukset

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kuntalain 84 §:n mukaiset luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat tehneet ilmoitukset luottamustoimistaan, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu (katso liite sivun alaosassa).

Tiedostot
Tiedosto