Priimus-kampuksen Rekrytorilla työnantajat ja opiskelijat löysivät toisensa

Priimus-kampuksen Rekrytori järjestettiin 7.2.2024 ensimmäistä kertaa. Tapahtumalle on työelämässä selkeä tarve, sillä 28 työnantajaa saapui esittelemään työpaikkoja ja harjoittelumahdollisuuksia.

Tilaisuudessa vieraili noin 350 Gradian opiskelijaa ravintola- ja catering-, matkailu-, puhdistus- ja kiinteistöpalvelu- ja elintarvikealoilta. Lisäksi paikalle saapui opiskelijoita Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja Jyväskylän palvelualan opistosta sekä avoimista työpaikoista kiinnostuneita työttömiä työnhakijoita.

Mukana olleet työnantajat olivat erittäin tyytyväisiä tapahtumaan

Työnantajat olivat iloisia hyvistä kohtaamisista Rekrytorilla kävijöiden kanssa. Tilaisuuden aikana jätettiin runsaasti hakemuksia ja sovittiin haastatteluja. Työnantajat kiittelivät myös Priimuksen järjestelyjä, jotka kannustivat opiskelijoita ja työttömiä työnhakijoita keskusteluihin heidän kanssaan.  

Työhön hakeutuminen oli tehty helpoksi

Rekrytorilla vieraili satoja kesätöistä, keikkatöistä, harjoittelu- ja oppisopimustyöpaikoista sekä sijaisuuksista tai vakityöpaikoista kiinnostuneita. He olivat positiivisesti yllättyneitä työnantajien määrästä ja monipuolisuudesta. Työnhakijat arvostivat sitä, että useilla yrityksillä oli tarjolla avoimia paikkoja, joihin hakeminen oli helppoa paikan päällä tai esimerkiksi QR-koodin kautta. Opiskelijoista oli kiinnostavaa päästä tutustumaan oman alan yrityksiin ja kuulla erilaisista työympäristöistä sekä -tehtävistä.

Tapahtuma tarjosi mahdollisuuksia verkostoitumiseen

Tapahtuman aikana hyödynnettiin myös tehokkaasti mahdollisuutta verkostoitua työnantajien ja yrittäjien sekä Gradian opettajien ja muiden asiantuntijoiden kesken. Rekrytorilla sovittiin mm. työharjoittelukuvioita, jatkotapaamisia ja yritysvierailuja.

Lisätietoja

Opettaja Pia Särkkä, Ammattiopisto Gradia, puh. 040 341 6439, pia.sarkka@gradia.fi
Asiakkuuspäällikkö Krista Hanski, Ammattiopisto Gradian yritys- ja elinvoimapalvelut, 
puh. 040 341 5191, krista.hanski@gradia.fi