Priimuksen uusissa oppimisympäristöissä opitaan ja viihdytään

Ravintola- ja catering-alan opetus sai uutta vauhtia Priimus-kampuksella, kun uudistetut oppimisympäristöt otettiin käyttöön täydessä laajuudessaan tänä syksynä. Opetuskeittiöt, tarjoiluluokat ja baariluokka vastaavat nyt aitoja työympäristöjä ja tarjoavat ensiluokkaiset puitteet todenmukaisten työelämätilanteiden harjoitteluun.

Kokit ja tarjoilijat oppivat yhdessä

Alan opettajat Riitta Palho, Timo Rasinaho ja Tuija Auramo ovat tyytyväisiä opiskelijoiden oppimistarpeet edellä suunniteltuihin tiloihin. Nykyaikaisia ravintolaympäristöjä vastaavat materiaalit, koneet ja laitteet palvelevat loistavasti ammatillisen koulutuksen työelämälähtöistä oppimista. Tilat mahdollistavat myös tiimityön lisäämisen opetuksessa. Opetus voi koostua työelämän kokonaisuuksista ja toimintamalleista esimerkiksi siten, että kokki ja tarjoilija suorittavat todellista työtilannetta vastaavan käytännön harjoituksen yhdessä. ”Opiskelijat suunnittelivat pop-up-ravintola Ruskan, jossa kokin ja tarjoilijan työtehtävät lomittuvat kuten oikeassakin ravintolassa. Media-alan opiskelijat puolestaan ovat osallistuneet ravintolan markkinointiin”, Tuija Auramo kertoo.

Tilat muuntuvat pop up -ravintolasta työhyvinvointipäivään

Priimuksen uusissa avoimissa opetustiloissa on kiinnitetty erityistä huomioita työergonomiaan ja tilojen monipuoliseen muunneltavuuteen. Työergonomiaa on parannettu lisäämällä vesipisteitä, hankkimalla korkeussäädettävät työpöydät, parantamalla valaistusta ja työpisteiden asettelua. Tiloja voi muunnella helposti erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten teematapahtumiin, NY-yritysten toimintaan, työhyvinvointipäiviin, pop-up-ravintoloiksi, työnäytöksiin ja alihankinnan tarpeisiin.

Kokki asettelee annoksia lautasille.

Osaavia ammattilaisia saadaan yhteistyöllä

Työpaikkojen ja oppilaitosten tiiviin yhteistyön avulla koulutuksen sisältöjä kehitetään koko ajan siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin yritysten muuttuviin osaamistarpeisiin. Yhteistyön ansiosta oppilaitoksessa tunnetaan työelämän tarpeet ja pyritään turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman riittävyys sekä rakentamaan opiskelijoille soveltuvia oppimispolkuja työelämään”, opettaja Riitta Palho kertoo.

Monipuolista osaamista ammattitaitoaan täydentävälle

Tulevaisuuden ammattitaitovaatimukset voivat tuntua haastavilta työelämään valmistautuvien nuorten ja aikuisten opiskelijoiden mielissä. Yleensä perustutkinnon avulla hankittua osaamista onkin tarpeen laajentaa ja syventää tulevien työtehtävien mukaan. Omaa ammattitaitoa kannattaa päivittää säännöllisesti työuran varrella jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti. Mitä monipuolisempaa osaaminen on, sen paremmin sitä voi hyödyntää eri tilanteissa, työtehtävissä ja työpaikoissa. ”Tämän haasteen myös me opettajat otamme vastaan”, Timo Rasinaho lupaa.

Opiskelijat viihtyvät uudistetuissa tiloissa

Opiskelijat ovat ottaneet uudet oppimisympäristöt ilolla vastaan.

Alanvaihtaja Johanna Nousiainen pitää siitä, että koulutuksessa tehdään yhteistyötä toisten opiskelijaryhmien ja opettajien kanssa. Kokiksi opiskeleva Nousiainen on päässyt tutustumaan samalla kampuksella opiskelevien leipuri-kondiittorien opiskeluun. Jokainen päivä Priimuksella tuntuu hänen mielestään uudelta seikkailulta.  

”Mieletön paikka, oma rauha järven rannalla - täällä on saanut apua ja tukea sekä hyvää opetusta”, Nousiainen kertoo.

Leipuri-kondiittoriksi valmistunut Noora Vasarainen halusi laajentaa osaamistaan opiskelemalla kokiksi. Hänen mielestään on tärkeää, että jo koulussa saa työkokemusta ja oppii työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa. Uudistettujen tilojen selkeys ja avaruus miellyttävät häntä.  

”Tykkään tästä kampuksesta, on kuin toiseen kotiin tulisi”, Vasarainen sanoo.

Peruskoulun jälkeen ravintola- ja catering-alaa opiskeleva Erika Mattila valmistuu pian haaveammattiinsa, joka on kiinnostanut häntä pienestä pitäen. Mukavinta opiskelussa hänen mielestään on, että päivät ovat vaihtelevia ja aina oppii jotain uutta. Gradiassa hän on päässyt toteuttamaan esimerkiksi kansainvälisen keittiö teemoja ja tilaustöitä, kuten häitä.

”Täällä on mukavat ihmiset ympärillä, saa apua, kun pyytää ja rennot opettajat”, Mattila summaa.