”Oppisopimusopiskelijoilla on poikkeuksetta hyvä työmotivaatio”, Milla Avikainen Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy:stä kertoo

Jyvässeudun Hoivapalveluissa on työharjoittelijoita ja oppisopimusopiskelijoita pidetty aina tärkeässä roolissa tulevia rekrytointitarpeita ajatellen. ”Heidän ansioistaan meillä on ollut jo pitkään riittävästi osaavaa henkilöstöä”,  kertoo palvelujohtaja Milla Avikainen.

Harjoittelu on monelle nuorelle tai aikuiselle opiskelijalle luonteva väylä vakituiseen työsuhteeseen. Osa harjoittelussa olleista suorittaa tutkinnon loppuun oppisopimuksella eli opiskelee työtä tehden.

Oppisopimusopiskelijat ovat tervetulleita Jyvässeudun Hoivapalveluiden yksiköihin

”Alalla on ollut pitkään haasteita saada riittävästi osaavaa työvoimaa, mutta tällä hetkellä tilanne on esimerkiksi Kotikaaren yksikössäni parempi kuin moneen vuoteen”, Milla Avikainen kertoo.

Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy on tehnyt pitkään tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja työnhakijoita on riittänyt mukavasti. Erityisesti oppisopimuspaikkaa hakevien tiedetään olevan hyvinkin motivoituneita oppimaan ja tekemään hoivatyötä. Oppisopimuspaikkoja tiedustellaan säännöllisesti ja myöntävä vastaus annetaan niin usein kuin mahdollista.

”Oppisopimusopiskelu on kuin tavallista pidempi perehdytysjakso. Siksi se auttaa meitä löytämään tarpeisiimme ja työyhteisöön sopivan työntekijän. Opintojen aikana opitaan hiljakseen työpaikan kulttuuri ja kiinnitytään työyhteisöön,” Milla Avikainen kertoo.

Oppisopimuksessa työ ja opiskelu yhdistyy 

Oppisopimusopiskelija suorittaa tutkinnon yleensä noin kahdessa vuodessa. ”Opiskelijan on tärkeä pohtia itse, kuinka paljon tekee töitä samalla, kun suorittaa tutkintoa”, Milla Avikainen sanoo. ”Sekä työ että opiskelu vaativat aikaa ja jaksamista, joten voimavarat tulee jakaa viisaasti. Osalle sopiva määrä työtä on 85 % ja osalle sopii 100 %. Teoriaopinnot painottuvat opintojen alkupäähän ja sen jälkeen aikaa työnteolle on yleensä enemmän”, hän jatkaa.

Avikainen kertoo, että heillä on tehty myös lyhyitä oppisopimuksia. Lyhyellä oppisopimuksella voi hyvin esimerkiksi täydentää olemassa olevaa osaamista. Silloin tehdään vain tutkinnon osa tai osia niistä aihealueista, joihin haluaa lisäosaamista. 

Alasta voi innostua, kun siihen tutustuu

Milla Avikainen arvelee, että hoiva-alan työstä on paljon vääriä mielikuvia. Kuitenkin hyvin moni kokee tämän ihmisläheisen ammatin omakseen ja todella palkitsevaksi. ”Jos vielä työyhteisössä on samanhenkisiä ihmisiä, on työssä viihtyminen helppoa”, Avikainen tietää.

On monia, joille on tärkeää, että ensin näkee, millaista työ on. Sen jälkeen voi inspiroitua opiskelemaan alaa. Avikainen kertoo esimerkin henkilöstä, joka aloitti Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy:n Kuokkalan yksikössä työkokeilussa siistijän tehtävissä. Jonkin aikaa hoivatyötä läheltä seurattuaan hän kiinnostui siitä itsekin, aloitti opinnot ja valmistui hiljattain lähihoitajaksi. 

Avikainen kokee, että on suuri rikkaus koko työyhteisölle, kun saadaan opettaa uutta alalle tulevaa hoiva-alan ammattilaista: ”On hieno tunne, kun saa opiskelijan uskomaan itseensä, innostumaan ja kehittymään aina vain paremmaksi työssään.”

Opiskelijan myötä koko työyhteisö kehittyy

Myös hoiva-ala kehittyy jatkuvasti esimerkiksi tutkimustyön myötä. Oppisopimusopiskelija on opinnoissaan uusimman tiedon äärellä ja näin opit sekä ideat tulevat luontevasti omalle työpaikalle asti. 

"Voisi summata, että oppisopimus on koko työyhteisön yhteinen asia, kaikki opettavat ja oppivat", Avikainen sanoo.

"Kannustan kyllä kaikkia työyhteisöjä olemaan hyvin avoimia mahdollisuudelle uudistua ja uudistaa työtään.”