Oppisopimuksen avulla työvoimaa Keuruun vanhuspalveluihin

Keuruun vanhus- ja vammaispalvelut, sosiaalityö ja työllisyyspalvelut työllistävät yhteensä 250 henkilöä. Valtakunnallinen haaste sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyydestä tulevaisuudessa haastaa myös Keuruulla. Keuruun vanhuspalvelut ja Gradia ovat tehneet yhteistyötä pitkään. Yhteistyössä on saatu ratkottua henkilöstön saatavuuden ja työn houkuttelevuuden haasteita erityisesti kouluttamalla uutta henkilöstöä sekä lisäämällä työelämälähtöistä koulutusta, kuten oppisopimuskoulutusta. Nykyiselle henkilöstölle on Gradialta hankittu täydennyskoulutusta vuosien ajan.

Työelämälähtöistä koulutusta

Työelämälähtöinen oppisopimuskoulutus on vakiinnuttanut asemansa sosiaali- ja terveysalalla. Oppisopimuksessa suurin osa tutkinnossa vaadittavasta osaamisesta opiskellaan työssä ja teoriaopiskelu eri muodoissaan täydentää sitä. Keuruun vanhuspalvelut ovat saaneet uutta työvoimaa kouluttamalla oppisopimuksella hoiva-avustajia ja lähihoitajia. Aivan kaikille halukkaille ei ole riittänyt työpaikkoja, joita oppisopimuskoulutus edellyttää.  Näille henkilöille on voitu rakentaa yksilöllinen työelämälähtöinen polku. Tässä mallissa opiskellaan päätoimisesti, mutta kuitenkin työelämälähtöisesti niin, että harjoittelua vanhuspalveluiden yksiköissä on normaalia enemmän.

Koulutusyhteistyön hyötyjä

Keuruun kaupungin vs. perusturvajohtaja Mari Kolu kiteyttää koulutusyhteistyön hyödyt näin: ”Koulutusyhteistyön avulla saamme lisää työntekijöitä ja työssä olevalle henkilöstölle uutta osaamista. Työelämälähtöinen opiskelu edistää henkilöstön saatavuutta. Kun henkilöstöä on saatu lisää, on ostopalveluiden käyttäminen vähentynyt ."

"Kouluttaminen on parantanut työn laatua, henkilöstön työhyvinvointia ja sitoutumista työhön.”

Lopuksi Mari kiittelee, että yhteistyö Gradian kanssa on ollut sujuvaa ja kaikin puolin ketterää.