”Oppisopimuksella opiskelu antaa työkokemusta ja nostaa vahvuudet esiin”, sanoo vuoden työpaikkaohjaajaehdokas Juho-Heikki Korhonen

Nuorten hyvinvointi ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ovat Juho-Heikki ”Juhis” Korhoselle sydämenasioita. Hän vastaa nuorten tapahtumia ja toimintaa järjestävän Music Against Drugs ry:n hallinnosta, ja ohjaa oman työnsä ohessa toimisto- ja taloushallintotehtäviin palkattuja oppisopimusopiskelijoita.

”Jokaisessa nuoressa on paljon potentiaalia ja erilaisia vahvuuksia, jotka nousevat esiin, kun hänelle annetaan vastuuta ja mahdollisuuksia. Meille voi tulla omana itsenään ja kehittyä omaan tahtiin”, hallintopäällikkö Korhonen kertoo.

Jyväskylässä vuonna 2010 aloittanut yhdistys on kasvanut voimakkaasti ja edistää nuorten osallisuutta ja ehkäisevää päihdetyötä nykyisin valtakunnallisesti. Yhdistys työllistää nuoria sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella Paikka auki -ohjelman kautta. Oppisopimusopiskelijat suorittavat tutkintonsa yhdistyksessä tyypillisesti noin kahdessa vuodessa. ”Oppisopimus sopii henkilölle, joka tykkää oppia asioita käytännön tekemisen kautta. Myös oma motivaatio ja asenne oppimiseen on tärkeä, nämä asiat on käyty läpi Gradian järjestämissä aloituskeskusteluissa ennen lopullista oppisopimuksen solmimista”.

Työpaikkaohjaaja kannustaa ja ohjaa oppimaan

Työpaikkaohjaajan tehtävä on ohjata opiskelijaa oppimaan alan keskeisiä käytännön työtehtäviä työpaikalla. Ohjaajalla on merkittävä rooli opiskelijan kannustamisessa ja motivoimisessa. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää, että työpaikkaohjaajalla on selkeä käsitys siitä, minkä tietojen ja taitojen oppiminen on ajankohtaista. Gradian opiskelijoita ohjaa vuositasolla noin 5000 työpaikkaohjaajaa, joille järjestetään monipuolista koulutusta.

”Hyvä työpaikkaohjaaja osaa antaa opiskelijalle hänen osaamiseensa nähden sopivan haastavia tehtäviä ja riittävästi ohjausta niissä onnistumiseen. Vaikka työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan ohjauksesta ja yhteydenpidosta opettajaan, arjessa muutkin työyhteisön jäsenet osallistuvat opiskelijan ohjaamiseen”, kertoo Gradian asiakkuuspäällikkö Krista Hanski.

Oppisopimuksen voi tehdä myös lyhyeksi ajaksi

”Oppisopimus on suosittu opiskelumuoto opiskelijoiden ja työnantajien keskuudessa. Vähemmän tunnettua on se, että nykyisin oppisopimuksella voi suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia ja siirtyä vaikka kesken opintojen oppisopimusopiskelijaksi joko opintojen loppuun tai määräajaksi”, Hanski toteaa. Oppisopimuksen houkuttelevuutta opiskelijoiden näkökulmasta lisää myös se, että oppisopimuksen ajalta maksetaan palkkaa.

Korhonen on kokenut oppisopimuskoulutukseen liittyvät käytännöt sujuviksi ja itse ohjaamisen luontevaksi. Hän on nähnyt tutkinnon merkityksen nuoren elämälle. ”Nuori saa työkokemusta ja tutkinnon, mikä antaa hyvän pohjan eteenpäin elämässä.”

Työpaikkaohjaajan tehtävä on merkityksellinen myös ohjaajalle itselleen. ”Opiskelijat voivat olla aluksi epävarmoja omista kyvyistään mutta vahvuudet löytyvät kyllä. Onnistumisen kokemukset vahvistavat itsetuntoa. Hienointa on tukea onnistumisissa ja olla mukana tilanteissa, joissa opiskelija oivaltaa osaavansa”, Korhonen summaa.

Korhonen on Gradian ehdokkaana Suomen Oppisopimusosaajat ry:n valtakunnallisessa kilpailussa Vuoden työpaikkaohjaaja -sarjassa. Oppisopimusviikkoa vietetään 3.-9.10.2022, ja kilpailun tulokset julkistetaan marraskuun puolivälissä.  

Oppisopimus ja työpaikkaohjaus lyhyesti

  • Gradiassa tehdään reilut 1300 oppisopimusta vuodessa
  • Gradialla on noin 5000 työpaikkaohjaajaa
  • Työpaikkaohjaaja ohjaa tavoitteisiin perustuvia työtehtäviä, tekee yhteistyötä opettajan kanssa ja osallistuu osaamisen arviointiin
  • Gradia järjestää työpaikkaohjaajille koulutusta myös valtakunnallisesti
  • Lisätietoa oppisopimuksesta
  • Lisätietoa Music Agains Drugs ry:stä