Yksi alueen suurimmista kulttuuritoimijoista ja vahvaa taidekasvatushistoriaa

Gradia Jyväskylän musiikki ja tanssi jatkaa vahvaa taidekasvatusperinnettä, joka juontaa jo 1980-luvulta. Tarjoamme jyväskyläläisille ja sopimuskuntien lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa. Harrastajia on yhteensä yli tuhat, joista noin 650 on musiikin perusopetuksessa ja 350 tanssin perusopetuksessa. Gradian musiikki ja tanssi on alueen yksi suurimmista kulttuuritoimijoista.

Jyväskylän kaupungin oppilaitoksena 1980-luvun alussa aloittanut Jyväskylän musiikkikoulu tarjosi alusta alkaen sekä klassisen että pop/jazz-musiikin opetusta. Musiikkikoulun toiminta vakiintui ja kasvoi vuosien kuluessa. Nimi muuttui Jyväskylän musiikkikoulusta Jyväskylän musiikkiopistoksi. Musiikkiopisto toimi Jyväskylän kaupungin oppilaitoksena.  

Musiikkiopistosta konservatorioksi ja lopulta osaksi Gradia Jyväskylää

Vuosituhannen taitteessa ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen koulutuksen muutosten myötä oppilaitos Jyväskylän musiikkiopisto sai järjestettäväkseen musiikkialan peruskoulutusta. Tämän muusikon koulutuksen aloittamisen myötä nimi muutettiin Suomalaiseksi konservatorioksi ja samalla mukaan tuli myös tanssin perusopetus.

Sittemmin toiminta siirtyi osaksi Jyväskylän ammattiopiston Hyvinvointi ja kulttuuri -yksikköä, ja nimen- sekä organisaatiomuutoksen myötä toiminta on nykyään osa Gradia Jyväskylää. 

Pienistä matineoista suuriin tuotantoihin

Gradia Jyväskylän muusikon koulutus on ollut useana vuonna valtakunnan toiseksi suosituin muusikon koulutuksen järjestäjä hakijamäärillä mitattuna. Koulutus on menestynyt myös läpäisyastemittareissa ja muissa arvioinneissa. Oppilaitoksesta valmistuneita muusikoita ja tanssijoita nähdään ja kuullaan Jyvässeudun lisäksi maailmalla. 

Gradian musiikin ja tanssin yhteistyö eri koulutusalojen kanssa on tiivistä ja tuloksena on syntynyt vakiintuneita vuosittaisia tapahtumia, kuten taiteen perusopetuksen tapahtumasarja Säihke sekä muusikon koulutuksen konserttisarja Loisto. Musiikki ja tanssi toteuttaa osana opintoja erilaisia esityksiä – pienistä matineoista suuriin moniammatillisiin tuotantoihin – alueen asukkaille vuosittain noin 200. 

Gradia Jyväskylän taiteen perusopetus ja muusikon koulutus ovatkin yksi alueen suurimmista kulttuuritoimijoista opetustehtävänsä rinnalla. 

Oppimisympäristönä Suomalainen musiikkikampus

Suomalaisen musiikkikampuksen uudet ja uudistuneet tilat, kokeneet osaajat ja moderni oppimisympäristö auttavat laadukkaan ja tehokkaan toiminnan toteuttamisessa. Musiikki- ja tanssiharrastuksen yhdistäminen edullisesti onnistuu saman katon alla aivan keskustan tuntumassa. Tavoitteena on tukea lasten ja perheiden hyvän musiikki- ja tanssisuhteen toteutumista, toteuttaa yhteistyötä myös ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteyttä ja osaamista hyödyntäen sekä yhä tiivistää yhteistyötä muiden paikallisten ja valtakunnallisten alan toimijoiden kanssa – kotijoukkoja unohtamatta.

Tarjoamme tunnetta, taitoa ja ilmaisuvoimaa!