Musiikin opetuksen käytänteet

Tältä sivulta löydät yleisiä käytänteitä, aikatauluja sekä keskeisiä musiikin ja tanssin oppimiseen liittyviä asioita.  Muistathan, että oma opettajasi on yleensä paras asiantuntija juuri sinun opintoihisi liittyvissä asioissa ja opastaa sinua tarvittaessa.

Gradia Jyväskylän musiikin ja tanssin opintotoimisto palvelee kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Opintoihin liittyviä asiakirjoja, kuten todistuksia ja lomakkeita voi pyytää toimistosta sähköpostitse, puhelimitse tai käymällä toimistossa. Opintotoimiston asiakaspalveluaika on arkisin klo 12–15.

Tarkistathan, että yhteystietosi ovat aina ajantasalla ja päivitettynä Wilmassa. Kiireelliset asiat ilmoitetaan keskitetysti opintotoimistosta tekstiviestillä.

Oppilas saa opintotoimistosta halutessaan sekä musiikin että tanssin opintokortin osallistumisesta opetukseen.

Konsertit

Konsertteihin osallistuminen niin kuulijana kuin esiintyjänäkin on osa musiikin opintoja. Oppilaitos järjestää säännöllisesti oppilaskonsertteja sekä oppilaitoksen tiloissa että eri puolilla kaupunkia. Näihin konsertteihin on vapaa pääsy, ellei toisin ole ilmoitettu. Konserteista saa tietoa ilmoitustauluilta sekä oppilaitoksen www-sivuilta.

Opintosuunnitelma

Oppilas tekee jokaiselle lukuvuodelle henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops) yhdessä opettajansa (luokanvalvoja) ja huoltajansa kanssa. Suunnitelma laaditaan keväisin siten, että opinnot etenevät instrumenttitaidoissa, yhteismusisoinnissa ja musiikin opinnoissa laajan opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Erillistä jatkamiskyselyä ei tule.

Oppitunnit

Opintojen sujuva eteneminen edellyttää aktiivisuutta ja täsmällisyyttä oppitunneilla ja kotiharjoittelussa. Oppilaan tulee osallistua hänelle järjestettyyn opetukseen ja valmistautua oppituntia varten opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jos oppilas peruuttaa tuntinsa tilapäisestä syystä tai jättää saapumatta sovitulle oppitunnille, ei tuntia korvata muuna ajankohtana takaisin. Arkipyhät ovat vapaapäiviä.

Sivuaine

Sivuaine myönnetään lukuvuodeksi. Opinto-oikeuden jatkuminen todetaan edistymistä seuraamalla ja tavoitteiden asettelulla muun muassa henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhteydessä.

Sivuinstrumenttihakemuksen voi pyytää opettajalta tai opintotoimistosta info.musiikkijatanssi@gradia.fi. Hakemus toimitetaan toukokuun loppuun mennessä opintotoimistoon joko postitse tai skannattuna sähköpostiin info.musiikkijatanssi@gradia.fi.

Opintojen hyväksilukeminen

Jos oppilas on tehnyt musiikin opintoja oppilaitoksessa, jolla on opetusministeriön myöntämä taiteen perusopetuslain mukainen musiikin laajan oppimäärän opetuksen järjestämislupa, päättösuoritukset kirjataan opintorekisteriin maininnalla siitä, missä oppilaitoksessa päättösuoritus on tehty. Ota yhteys opintotoimistoon.

Opintojen keskeyttäminen määräajaksi

Opintojen keskeyttämistä määräajaksi voidaan hakea mm. seuraavin perustein: varusmiespalvelu, ylioppilaskirjoitukset, ulkomaiset opinnot sekä terveydelliset syyt, joista on esitettävä lääkärintodistus. Hakemukset käsitellään aina tapauskohtaisesti. Lyhin mahdollinen opintojen keskeytysjakso on yksi lukukausi. Hakulomakkeita saa oppilaitoksen toimistosta. Keskeytyshakemus tulee jättää toimistoon ennen keskeyttämislukukauden alkua.

Opintojen lopettaminen

Ilmoitus opintojen lopettamisesta tehdään kirjallisesti musiikin ja tanssin opintotoimistoon. Lyhyin mahdollinen opiskeluaika on yksi lukukausi. Jos oppilas lopettaa opintonsa kesken lukukauden, häneltä peritään koko lukukauden lukukausimaksu riippumatta siitä, kuinka monelle oppitunnille hän on osallistunut kyseisen lukukauden aikana.

Savuton ja päihteetön oppilaitos

Oppilaitoksemme on savuton. Päihteiden käyttö on kielletty oppitunneilla, esityksissä ja esiintymismatkoilla.

Sijaisjärjestelyt

Oppilaitos pyrkii hoitamaan sijaisjärjestelyt niin, että oppilaan opinnoille ei aiheudu kohtuutonta haittaa.

Taltioinnit

Gradia Jyväskylän opetustoiminnasta, konserteista ja näytöksistä tehtyjä ääni- ja kuvataltiointeja voidaan käyttää oppilaitoksen toiminnan esittelyjen yhteydessä.