Opettaja Sisko Eskola: ”Ammatillisen kasvun näkeminen palkitsee”

Sosiaali- ja terveysalan opettaja Sisko Eskola päätyi koulutusalalle omaperäisellä tavalla. ”Työskentelin sairaanhoitajana ja puolisoni oli ammatillinen opettaja. Hänen työnsä nuorten parissa vaikutti kiehtovalta, joten aloin itsekin harkita opettajaksi ryhtymistä”.

Työskenneltyään reilut kymmenen vuotta sairaanhoitajana hän hakeutui Itä-Suomen yliopistoon terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelmaan vuonna 2013. Parin vuoden kuluttua hän haki opiskelun ohella opettajan työpaikkaa Gradiasta, mutta ei tullut valituksi. Eräänä perjantaina puhelin kuitenkin soi ja häntä pyydettiin sijaistamaan heti seuraavana maanantaina. ”Se sopi erinomaisesti silloiseen elämäntilanteeseeni ja lupauduin tekemään tuntiopettajan töitä aina tarvittaessa”. 

Sijaisuudet pitenivät ja vaihtuivat vakituiseksi työtehtäväksi, kunnes vuonna 2022 Eskola vaihtoi työpaikkaa korkea-asteelle. ”Olin tyytyväinen työhöni mutta halusin vaihtelua. Se oli hyvä päätös siinä kohtaa”. Puolentoista vuoden päästä hän kuitenkin palasi takaisin Gradiaan. ”Kaipasin tuttua lämminhenkistä työyhteisöä ja aloin nähdä entisen työn erilaisin silmin”.

Opettajan työpäivissä on vaihtelua

Eskola opettaa sekä nuoria että aikuisia lähihoitajaopiskelijoita. ”Eilisen päivän olin Keuruulla opettamassa. Hain tavarat aamulla Kukkulalta ja ajoin Keuruulle kello kahdeksaksi. Opetin siellä päivän teoriaa ja käytännön harjoituksia. Iltapäivällä ajelin kotiin”. Eskola työskentelee pääsääntöisesti Jyväskylässä Kukkulan kampuksella mutta työ on hyvinkin liikkuvaa. 

Työpäivät ovat tyypillisesti hyvin vaihtelevia sen mukaan onko vuorossa esimerkiksi luokkahuoneopetusta, työssäoppimisen ohjausta, näyttöjen arviointia, työpaikkakäyntejä vai opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun ohjausta. ”Tykkään siitä, että työ on vaihtelevaa. Välillä on kiireisempiä aikoja, välillä hieman väljempää. Itsensä johtamisen taidolla pärjää pitkälle”. Osan työstä voi tehdä myös ajasta ja paikasta riippumattomasti vaikka kotoa käsin, esimerkiksi opetuksen suunnittelua, vastuutehtävien organisointeja ja Teams-palavereja.

Konkreettiset ja näkyvät tulokset

Eskola kokee työnsä merkitykselliseksi. ”Työ vaatii sitä, että pystyy heittäytymään tilanteisiin ja pystyy asettumaan myös nuoren ajatusmaailmaan. Vuorovaikutustilanteet ovat palkitsevia. Jos opiskelijalla on haasteita, pyrin näkemään niiden läpi sen mitä hänestä voi tulla”. 

"Työn parhaita hetkiä ovat ne, kun näkee opiskelijassa tapahtuneen ammatillisen kasvun ja kehityksen. Usein se tapahtuu työpaikkakäynnillä tai arviointikeskustelussa”.

Kehittymiseen ja hyvinvointiin satsataan

”Jos hakeudut johonkin tiettyyn työtehtävään Gradiassa, se ei tarkoita sitä, että tekisit sitä aina”, Eskola kuvaa työnantajan tarjoamia mahdollisuuksia. Yksi keino laajentaa osaamista on hakeutua hanketyöhön, jota voi tehdä esimerkiksi osan työajasta. Myös henkilöstölle tarjotut kansainväliset vaihtojaksot ja täydennyskoulutukset ovat mahdollisia. ”Olen ollut mm. hanketyössä, saanut rahoitusta kansainväliseen vaihtoon ja osallistunut työnantajan järjestämään englannin kielen opetukseen.”

Gradialla työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan monipuolisesti. ”Henkilöstölle on mm. tarjolla monipuoliset liikunta-aktiviteetit ja kuntovalmentajan palveluita sekä hyvät työterveyspalvelut”.

Arvot näkyvät arjessa

Gradiassa kannustetaan yhdessä valittujen arvojen – arvostavasti, rohkeasti, vastuullisesti, yhdessä – mukaiseen toimintaan. Arvojen toteutumista voi puntaroida monesta näkökulmasta. ”Koen, että oman lähiesihenkilöni toiminnassa arvot näkyvät. Etenkin arvo rohkeasti on kannustin myös itselleni työni kehittämiseen. Osaamisen ja työn kehittämiseen saa tukea esihenkilöltä ja kollegoilta. Myös arvostavasti ja yhdessä ovat läsnä arjessa”.

Vastuullisuus on työn ytimessä. Sosiaali- ja terveysalalla on meneillään isoja muutoksia. Eskola haluaa pysyä alan kehityksessä tiukasti mukana ja tekeekin mahdollisuuksien mukaan sairaanhoitajan keikkatyötä. ”Koulutuksenjärjestäjillä ja opettajilla on suuri yhteiskunnallinen vastuu kouluttaa osaavaa henkilöstöä. Näen koulutuksen merkityksen alan työtä tehdessäni ja tiedän mikä vaikutus sillä voi parhaimmillaan olla. Siksi haluan tätä työtä tehdä.”