Opettaja Liisa Pylvänäinen haluaa työskennellä opiskelijoiden parhaaksi

OAJ:n ja Gradian työhyvinvoinnin kampanjaan lukuvuonna 2019 – 2020 liittyy juttusarja Unelmaduunissa. Siinä esitellään Gradian monia työtehtäviä haastattelujen kautta. Haastateltavat avaavat ajatuksiaan siitä, miksi kokevat olevansa unelmaduunissa. Sarjan aloittaa kielten opettajan Liisa Pylvänäisen haastattelu.

Liisa on työskennellyt Gradiassa yli kymmen vuotta monipuolisesti niin opettajana kuin kehittämistehtävissäkin. Tällä hetkellä hän opettaa ruotsia aina alkeista vaativaan ammattikieleen saakka aloilla, yhteisissä tutkinnonosissa, kaksoistutkinnoissa sekä verkkokursseilla. Lisäksi hän on liiketoiminnan ammattitutkinnossa vastuukouluttajana.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Liisa työskenteli Alkio-opistolla, jossa työkaverit ja esimies huomauttivat hänen olevan suorastaan elementissään opettajana. Kokemusta on myös peruskouluista ja lukiosta.

Yliopistosta Liisa valmistui vuosituhannen vaihteessa. Hän opiskeli myös kansainvälistä politiikkaa ja oli pitkään vaihdossa Genovan yliopistossa Italiassa.

Nuorten ja aikuisten opettaja

Mitä unelmaduuni sitten Liisan mielestä tarkoittaa? Sitä, että voi tehdä työtä opiskelijoiden parhaaksi ja auttaa heitä etenemään opintopolullaan. Ruotsin kielen haastavuus oppiaineena kiehtoo Liisaa: 

”Olen saanut opiskelijat motivoitumaan ruotsin opiskelusta, vaikka monet pelkäävät sitä ennakkoon kovasti. Opiskelijat ovat myös saattaneet työllistyä nimenomaan ruotsin kielen taitonsa ansiosta, mikä tuntuu hienolta.” hän kertoo. 

Tällä hetkellä Liisa opettaa sekä nuoria että aikuisia. Vaikka kohderyhmät ovat erilaisia, on opettajuus hänen mielestään kuitenkin lopulta samanlaista ja motivointia opintoihin tarvitaan kaikkien kanssa. 

Aikuisten kanssa Liisa nauttii oman työn toteuttamisen vapaudesta. Tasavertaisuus ja vuorovaikutus korostuvat erityisesti aikuisopetuksessa. Nuorten opettamisessa Liisa pitää heidän tukemisestaan. 

”Yhteyden löytäminen vie ehkä enemmän aikaa nuorten kuin aikuisten kanssa, mutta on lopulta palkitsevaa, kun tavoitteisiin päästään” , hän pohtii.

Opiskelijoiden palaute ilahduttaa

Opettajan työn huippuhetkiksi Liisa mainitsee hyvän palautteen saamisen opiskelijoilta. Vanhoja opiskelijoita Liisa kohtaa myös vapaa-ajallaan, ja silloin joku entinen opiskelija saattaa tulla halaamaan ja kiittämään. Se tuntuu hyvältä. Myös yllättävät muistamiset opettajan kiinnostuksen kohteen huomioiden ovat jääneet mieleen. Ne kukat, jotka kukkivat opiskelijoiden antamista siemenistä, olivat puutarhaharrastajille erityisen rakkaita ja kukkivatkin komeasti koko kesän. 

Gradiassa työskentelyä Liisa kuvailee ennen kaikkea monipuoliseksi. Kahta samanlaista päivää ei ole, ja se on hyvä juttu hänen mielestään. Vaihtelua siis riittää, niin hyvässä kuin välillä myös pahassakin: viime vuosien lukuisat muutokset ja uudistukset erityisesti ammatillisessa koulutuksessa rasittavat toki osaltaan. 

Erityisen mielekkääksi Liisa kokee työelämäyhteistyön. Myös Gradian sisällä tapaa paljon eri alojen ammattilaisia ja saa siten tehdä moniammatillista yhteistyötä. Se on opettanut valtavasti.

”Oma ammatillinen identiteettini on moniammatillisuuden vuoksi varmasti hyvin erilainen kuin jos olisin työskennellyt kaikki nämä vuodet muun tyyppisessä oppilaitoksessa” Liisa pohtii. 

Työkaverit ovat arjen suuri voimavara

Työssä jaksamisen kannalta tärkeitä Liisalle ovat erityisesti ihmiset, joiden kanssa hän saa työtä tehdä. Ihanat työkaverit ovat arjen suurin voimavara ja opiskelijat ovat mukavia. Riittävät resurssit tehdä työtä auttavat voimaan hyvin, kuten myös työn monipuolisuus, koska silloin ei pääse kyllästymään. 

”Gradiassa olen saanut tehdä hyvin monenlaista työtä ja se on mielestäni työpaikan vahvuus. Vaihtelevuus tuo työhön uusia ulottuvuuksia. Näin isolla organisaatiolla on mahdollisuus tarjota monenlaista riippuen henkilön omasta halusta tehdä asioita. Täällä pääsee aina kehittymään ja oppimaan uutta” hän kertoo.

Omasta työkyvystään Liisa huolehtii liikkumalla paljon. Puutarhaharrastus ja oma perhe auttavat kääntämään ajatukset pois työasioista.

Jokainenhan voi itse vaikuttaa työssä viihtymiseensä tekemällä työnsä hyvin ja muistamalla, että työllä on tärkeä kohderyhmä: opiskelijat, joiden hyväksi työtä tehdään. Itsensä ja ammattitaitonsa kehittäminen auttavat unelmaduunin rakentamisessa, mikä on Gradiassa helppoa, sillä työ itsessään antaa mahdollisuuksia kehittyä. Muun muassa 

Gradian hyvät kansainväliset yhteydet ovat olleet Liisalle keino kehittyä edelleen. 

Seuraavalta Unelmaduuni-haastateltavalta Liisa haluaa kysyä, mikä on paras tai hauskin muistosi Gradiasta vuosien varrelta. 

Haastattelu: Ulla Koukkari-Anttonen, kuva: Tero Takalo-Eskola