Onnittelemme uusia IB-ylioppilaita!

Jyväskylän Lyseon lukion kansainvälisen IB Diploma -ohjelman 34 uutta ylioppilasta juhlistavat valmistumistaan Gradiassa perjantaina 28.8.2020. Tämänkokoisen joukon valmistumisjuhla on mahdollista järjestää koronatilanteessakin Gradian turvallisuusohjeen mukaisesti. Onnittelemme lämpimästi uusia IB-ylioppilaita!  Heidän nimensä löytyvät nyt Jyväskylän Lyseon lukion ylioppilaiden omalta sivulta.

International Baccalaureate Diploma Programme on kansainvälisesti arvostettu tutkinto, jota opetetaan yli 3000 koulussa 153 eri maassa. IB Diploma -tutkinnon erityispiirteisiin kuuluvat tieteellinen ja tutkiva ote, sekä ajattelutaitojen kehittymistä ja henkilökohtaista kasvua tukevat ydinopinnot. Jyväskylän Lyseon IB-opinnoissa opiskellaan englanniksi. 

Jyväskylän Lyseon IB Diploma -ohjelmassa uudet ylioppilaat ovat voineet opinnoissaan painottaa erityisesti kirjallisuuden, yhteiskuntatieteiden tai matemaattis–luonnontieteellisten aineiden opiskelua. IB Diploma -ohjelman päättötodistuksen arvosana ei muodostu ainoastaan kirjallisista kokeista, vaan niissä huomioidaan myös eri oppiaineissa tehdyt muut akateemiset työt, kuten tutkielmat, esseet ja erilaiset projektit. Tutkintoon kuuluu lisäksi laajempi akateeminen tutkimus opiskelijan valitsemasta aiheesta.

Suomessa IB Diploma hyväksytään tasavertaisena suomalaisen ylioppilastutkinnon kanssa eli se antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Sen lisäksi IB-tutkinto antaa erinomaiset valmiudet yliopisto-opintoihin kaikkialla maailmassa.