Onko kansainvälinen rekrytointi jo tuttua yrityksellesi?

Kansainvälinen rekrytointi on vallitsevasta työvoimapulasta huolimatta ollut Suomessa melko vähäistä, mutta lisääntymässä muun muassa neuvonnan ja uusien tukimuotojen ansiosta. Apua suunnitteluun ja toteutukseen saa mm. ELY-keskuksista ja yksityisistä henkilöstöpalveluyrityksistä.   

”Gradiaan kannattaa olla yhteydessä heti rekrytoinnin suunnittelun alkuvaiheessa. Näin voidaan sopia ammatillisen koulutuksen osuus oikeaan vaiheeseen ja aloittaa työ ja koulutus mutkattomasti”, sanoo Gradian asiakkuuspäällikkö Krista Hanski. ”Erityisesti oppisopimuskoulutus soveltuu hyvin osaamisen hankkimiseen myös kansainvälisessä rekrytoinnissa. Siinä osaaminen karttuu työtä tehden”, Hanski jatkaa.

Kiinnostus kehittyä monikulttuuriseksi työyhteisöksi on tärkeää

Yritysten oma halu ja kiinnostus kehittyä monikulttuuriseksi työyhteisöksi on tärkeää. Uuden tilanteen kohtaaminen avoimesti sekä tutustuminen uuden työntekijän kulttuuriin helpottaa sulautumista osaksi työyhteisöä.  

Kansainväliseen toimintaan tähtäävät organisaatiot voivat hyötyä merkittävästi ulkomaiseen työvoimaan panostamisesta. Heillä se lisää osaamista eri maiden toimintakulttuurista ja parantaa kommunikointivalmiuksia.   

Kansainvälinen rekrytointi ei tapahdu hetkessä

Henkilöstöpalvelu Silkkitie Oy on kansainvälisen rekrytointialan yritys, joka on toiminut Suomessa jo 10 vuoden ajan. Alun perin Filippiineiltä alkanut toiminta on laajentunut myös muualle Aasiaan ja Afrikkaan. Pääsääntöisesti rekrytointi tapahtuu sosiaali- ja terveysalalle, avaimet käteen -periaatteella. Silkkitie vastaa työntekijöiden rekrytoinnista, lähtömaiden kielikoulutuksesta sekä yhteiskuntaorientaatiosta ja tutustumisesta suomalaiseen työelämään, oleskelulupaprosessista ja kotouttamisesta Suomessa.  

”Kansainvälinen rekrytointi on pitkän tähtäimen toimintaa, jolla organisaatio voi vakiinnuttaa oman asemansa kilpailluilla työtekijämarkkinoilla. Rekrytointikokemuksen karttuessa on organisaatio jo saanut hyödyllistä etumatkaa muihin rekrytoijin nähden, sillä kilpailu rekrytoitavista tulee kasvamaan entisestään”, kertoo Silkkitien Elisa Vepsäläinen.  

Gradia on ollut kouluttamassa afrikkalaisia hoitajia Attendolle. Silkkitie on vastannut rekrytoinneista ja uutta työvoimaa onkin saatu useista lähtömaista eri puolille Suomea. Gradiassa lähihoitajiksi opiskelevat henkilöt ovat työsuhteessa Attendolla ja opiskelevat oppisopimuksella suomalaisten lähihoitajien tapaan.  

Myös maailman onnellisin maa Suomi kilpailee osaajista

”Suomi on maailman onnellisin maa ja se kyllä nostaa Suomen suosiota ja sitä hyödynnetään. Vetovoimaisuudestaan huolimatta suomalaisten työnantajien täytyy osoittaa kilpailukykynsä pärjätäkseen rekrytoinnissa muiden maiden kanssa”, kertoo kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntija Kirsi Sipola. Sipola toimii kehittämispäällikkönä Uudenmaan TE-toimistossa sekä asiantuntijana Work in Finland ­palvelussa, joka edistää työntekijöiden maahanmuuttoa valtakunnallisesti.

”Vetovoimatekijöitä on paljon. Suomalainen tapa tehdä työtä ja pitää työ ja vapaa-aika erikseen houkuttelee. Suomessa noudatetaan lakeja ja asetuksia ja ollaan vastuullisia – se on meidän ehdoton kilpailuvalttimme. Täällä pääsääntöisesti ollaan rehellisiä ja hyviä työnantajia, jotka kohtelevat tulijoita tasapuolisesti”, Sipola jatkaa.  

Mitä kannattaa huomioida rekrytointia suunniteltaessa?

Etsi hyvät ja luotettavat yhteystyökumppanit rekrytointiin. Hyviä kumppaneita ovat mm. Work in Finlandin asiantuntijat, ELY-keskuksen EURES-neuvojat sekä pitkään ja kestävästi kansainvälistä rekrytointia tehneet yritykset.

Yleiset hyvän rekrytoinnin opit pätevät myös kansainvälisessä rekrytoinnissa. Viesti avoimesti ja selkeästi rekrytoitavan kanssa, kerro riittävän paljon ja merkityksellisistä asioita. Älä jätä uuteen kulttuuriin tulevaa henkilöä yksin, vaan tue vahvasti muutostilanteen yli, kaikin mahdollisin keinoin: kielen oppimisessa, asunnon löytämisessä, liikkumisessa ja oman yhteisöön kiinnittymisessä.  

Koko rekrytointiprosessille on tärkeää antaa riittävästi aikaa. Esimerkiksi kieltä voidaan opiskella jo lähtömaassa ja sen kehittymiselle on hyvä antaa aikaa myös Suomessa. Myös työyhteisö tarvitsee valmiuksia uuden, vieraasta kulttuurista tulevan työkaverin vastaanottamiseen.

Autamme hankkimaan vaadittavan osaamisen ja tutkinnon

Gradia on joustava koulutuskumppani myös kansainvälisessä rekrytoinnissa. Autamme työnantajia löytämään heitä parhaiten palvelevat, kansainvälistä rekrytointia tukevat koulutusratkaisut. Gradialla on kokemusta useiden työnantajien kanssa tehdystä yhteistyöstä, jossa sopivia koulutusratkaisuja ovat olleet esimerkiksi oppisopimuskoulutus tai tilauskoulutus.

Gradiaan kannattaa olla yhteydessä rekrytoinnin alkuvaiheessa, jotta voidaan yhdessä suunnitella koulutuksen toteutus, aikataulu ja työnantajan vastuut.   
 
Kannattaa myös muistaa, että Gradiassa opiskelee paljon jo maahanmuuttaneita henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita harjoittelu- ja työpaikoista.

Tarjolla neuvontaa kansainvälistä rekrytointia pohtiville


Valtakunnallinen työnantajaneuvonta

Maksuton puhelin- ja sähköpostineuvonta, jossa työnantajia palvellaan ulkomaisen työvoiman rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä: puh. 0295 016 770, arkisin klo 9–15, tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi

workinfinland.fi

Tuhti tietopaketti omatoimiseen perehtymiseen. Tietoa Suomessa työskentelystä, kv-rekrytoinnista ja kv-osaajien palkkaamista tukevista palveluista.

ELY-keskusten EURES-neuvojat

Lisätietoa osaajista Euroopassa saa oman alueen ELY-keskuksen EURES-neuvojilta.

Ammattiopisto Gradian yritys- ja elinvoimapalvelut

Gradia on apunasi koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa: Yritys- ja elinvoimapalvelut, puh. 040 341 5056, yrityksille@gradia.fi  

Kuva: Henkilöstöpalvelu Silkkitie Oy