Mestaripolkuja rakennetaan yhteistyössä työelämän kanssa

Mestaripolkua rakentamassa -hanke (ESR) on Gradian koordinoima kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä ammatillisesta perustutkinnosta valmistuvien kiinnostusta hakeutua ammattitutkinto-opintoihin sekä edistää siirtymistä työelämästä ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutukseen. Mestaripolulla opiskelevia opiskelijoita tukevat Mestarikiltojen ammattilaiset luoden monipuolisen osaajaverkoston yhdessä oppilaitoksen kanssa.

Hankkeen aikana rakennetaan kaksi Mestaripolku-mallia: ohjausmalli perustutkinnosta ammattitutkintoon sekä toimintamalli työelämästä ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon. Hankkeen myötä lisätään myös yritysten ja työyhteisöjen ohjausosaamista, vahvistetaan työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjausta ja opiskelijan ammatillisen kasvun mentorointia.

Hankkeen vaikutuksesta ohjatummat siirtymät ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon lisäävät työmarkkinoilla syvemmän ammattitaidon hankkineita työnhakijoita ja työntekijöitä. Oppilaitokset saavat uudenlaisen ohjaus- ja toimintamallin käyttöönsä. Hankkeen toiminta kohdistuu Gradiassa erityisesti auto-, elintarvike-, pintakäsittely- ja ravintola-ja catering-aloille. 

Mestaripolkua rakentamassa -blogi avattu

Hankkeen toiminnasta ja tuloksista viestitään Mestaripolkua rakentamassa -blogissa. Blogista löytyy materiaalia opiskelijoille, opettajille, työelämälle ja mestarikiltalaisille. Sivuille on koottu mm. tietoa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista opiskelijoille sekä uraohjausmateriaalia opettajalle. Työelämälle on tarjolla tietoa mm. eri tavoista opiskella sekä esiinnostoja työelämäyhteistyöstä.

Mestaripolkua rakentamassa -hanketta (ESR) koordinoi Gradia, osatoteuttajana toimii Turun Aikuiskoulutuskeskus. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Keski-Suomen MestarikiltaTurun Mestari- ja Kisällikilta sekä Mestarikiltaneuvosto. Hanke päättyy keväällä 2022. 

Lisätietoja

Vuokko Joutsen, projektipäällikkö, Gradia, puh. 040 341 6222, vuokko.joutsen@gradia.fi