Matkailualan pilotti: virtuaalinen oppimisympäristö ohjaa opiskelijat sopiviin työssäoppimispaikkoihin

Gradian Konkretiaa kestävään matkailuun (KoKeMa) -hankkeessa on kehitetty paikallinen tutkinnon osa matkailualan yritysten ympäristövastuullisesta toiminnasta. Projektipäällikkö Eija Kinnunen kertoo, että tavoitteena on edistää kestävän kehityksen käytännön osaamista sekä opintojen työelämälähtöisyyttä palvelualoilla, erityisesti matkailijoille välittömästi näkyvissä ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluissa. Näiden palvelujen vastuullinen, kestävä ja hygieeninen tuottaminen vastaa asiakastarpeisiin ja edistää työllistymistä koronapandemian muuttamassa kysyntäympäristössä.

Opintojen tueksi on luotu matkailualan virtuaalinen oppimisympäristö Moodleen hyödyntäen monipuolisesti digipedagogiikkaa ja teknologiaa. Sisältöjä on luotu hyödyntäen mm. ThingLinkiä, 360-kuvia, animoituja hahmoja ja opetusvideoita. Teknisestä toteutuksesta ja visuaalisesta ilmeestä ovat vastanneet Antti Lehtinen ja Laura Koponen opetusteknologian tiimistä.

Opiskelija ja työssäoppimispaikka kohtaavat verkossa

Virtuaalinen oppimisympäristö sisältää ThingLink-alustalle rakennetun pilotin Keski-Suomen alueen matkailuyrityksistä, jolla testataan ratkaisun toimivuutta ja soveltuvuutta laajempaan käyttöön. Virtuaaliympäristössä opiskelijat pääsevät tutustumaan yrityksen tiloihin, työssäoppimisen ohjaajaan, tuleviin työtehtäviin ja käytännön kysymyksiin jo ennen yhteydenottoa mahdolliseen työssäoppimispaikkaan. Toteutuksessa on hyödynnetty 360-kuvia ja virtuaalisia kierroksia esimerkiksi hotellien tiloissa. Yrityksen yhteyshenkilö tulee tutuksi haastatteluvideoilla, joilla kerrotaan tulevista työtehtävistä. 

Positiivista palautetta

KoKeMa-hanke on aloittanut pilotointivaiheen ja saanut jo palautetta. Kurssin suorittanut matkailualan opiskelija Aada Rantamäki kertoi palautteessaan: ”Verkkokurssin toteutus oli tosi virkistävä ja käytännönläheinen. Erityisesti mieleen jäi konkreettiset ja sopivan haastavat tehtävät sekä animaatiokettu, joka johdatteli opiskelijan eri aiheisiin. Mielestäni tämä verkkokurssi on sellainen, että se sopii varmasti monenlaiselle opiskelijalle. Opin paljon sellaista, mitä voin hyödyntää sekä työssä että ihan arkielämässäkin”.

Yrityksille virtuaalista oppimisympäristöä on sen sijaan jo ehditty esittelemään, ja palaute on ollut erittäin innostunutta ja rohkaisevaa. Yritysedustajat ovatkin kommentoineet, että haluaisivat lisää ThingLink-alustalla tuotettuja sisältöjä yrityksistään. Myös Gradian opettajat ovat olleet innoissaan ja saaneet uusia ideoita virtuaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen.

Tulevaisuuden näkymiä

Tulevaisuudessa Gradialla on tavoitteena luoda virtuaalinen turvallisuuskävely opiskelijoiden ja henkilöstön käyttöön. Opetusteknologian tiimissä on suunniteltu virtuaalista kokonaisuutta, jonka puitteissa koulun tiloihin ja turvallisuuteen olisi mahdollista perehtyä itsenäisesti, varsinaisen turvallisuuskävelyn lisäksi. Virtuaalinen kokonaisuus toimisi myös kertaus- ja perehdytysmateriaalina. Tarkoituksena on toteuttaa skenaarioita hyödyntävä virtuaalinen ympäristö, jossa käyttäjä pääsisi kokeilemaan eri ratkaisuja ja tarina kehittyisi niiden pohjalta.  

KoKeMa – Konkretiaa kestävään matkailuun -hankkeen tarkoituksena on kehittää matkailualan koulutusta ja edistää kestävän kehityksen käytännön osaamista matkailijalle näkyvien ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottamisessa. Hankkeen toteutusaika on 01.08.2021–31.05.2023, ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto/Ely-keskus.

Lisätietoja

Eija Kinnunen, projektipäällikkö, KoKeMa – Konkretiaa kestävään matkailuun -hanke (ESR), puh. 040 341 6478, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia