Koulutusta, kasvua ja kumppanuutta

HT Laser Oy on yli 30-vuotias keuruulainen metalliteollisuuden järjestelmätoimittaja. Keuruulla se työllistää 150 teknologiateollisuuden ammattilaista ja kahdeksalla paikkakunnalla yhteensä 400 henkeä. HT Laser palvelee asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti leikkauksen, särmäyksen, hitsauksen, koneistuksen, 3D-metallitulostuksen, pintakäsittelyn, kokoonpanon ja tuotekehityksen saralla. Teollisessa laser- ja vesileikkauksessa sekä laserhitsauksessa he ovat pioneereja ja alan johtavia toimijoita Suomessa.

HT Laser toimii alalla, jolla tekninen kehitys on ollut nopeaa ja laatuvaatimukset korkeat. Yrityksessä on ymmärretty, että kehityksen mukana pysyminen edellyttää jatkuvaa henkilöstön osaamisen kehittämistä. Keskeisenä haasteena on ollut löytää lähialueelta oikeanlaista osaamista yritykseen.

Gradia on saanut toimia HT Laserin kumppanina jo pitkään. Nopeasti kasvava yritys on tarvinnut toimintansa tueksi monenlaisia koulutuspalveluita.

Kun pieneltä paikkakunnalta tai lähialueelta ei löydy valmiiksi riittävästi osaajia, voidaan niitä kouluttaa mm. Rekrykoulutuksen avulla. Samalla alan vaihto uudelleenkouluttautumalla on hieno mahdollisuus esimerkiksi irtisanotuksi tulleille. HT Laserilta löytyy monia alan vaihtajia, kuten lähihoitaja, joka on kouluttautunut metallialan ammattilaiseksi.  ”Moni työntekijä on opiskellut alan tutkinnon oppisopimuksella ja käynyt samalla töissä”, kertoo henkilöstöpäällikkö Liisa Kotanen. ”Tutkinto on tärkeä motivaattori työntekijöille. Sen avulla saa lisää osaamista omaan työhön, voi edetä uusiin tehtäviin tai tähdätä jatko-opintoihin. On myös tärkeää, että koko henkilöstö ymmärtää työprosessin. HT Laserilla onkin koulutettu laajasti esimerkiksi piirustustenlukutaitoa, koska se on kaikille työntekijöille olennainen taito ja panostus laatuun”, Liisa Kotanen jatkaa.

Yrityksen satsaus henkilöstön kouluttamiseen kannattaa aina. Liisa Kotanen kokee, että Gradia on voinut auttaa heitä siinä monin tavoin. Yhteydenpito on helppoa tutun yhteyshenkilön kautta ja osaamisen kehittämisestä on tullut luonteva osa yrityksen toimintaa. Tiivis yhteistyö selkiyttää yritykselle hyödylliset koulutusvaihtoehdot ja Gradialle yrityksen tavoitteet sekä koulutustarpeet.

”On hyvä, että Gradiasta ollaan aktiivisia ja muistutellaan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Jos oma aika ei riitä, voi oppilaitos ottaa suunnittelussa ja toteutuksessa isomman roolin”, Liisa Kotanen sanoo.

Uutena koulutusmuotona on käynnistymässä HT Laser -polku, joka on osa Keuruun Joustavat koulutusmallit -hanketta. Siinä pyritään varmistamaan osaavan työvoiman saatavuus Keuruulla. HT Laser -polussa on mukana kahden oppilaitoksen, Gradian ja Saskyn, kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoita. Alan opettajat ovat tiivisti opiskelijoiden rinnalla, oppiminen tapahtuu sekä oppilaitoksessa että yrityksen tiloissa ja opiskelijat tutustuvat jo opiskeluaikana yrityksen eri työtehtäviin. Tavoite on, että mahdollisimman moni opiskelija jäisi töihin HT Laserille valmistuttuaan.

Kotanen kannustaa yrityksiä olemaa aktiivisia ja verkostoitumaan. ”Olemalla aktiivinen ja avoin uudelle, voi löytyä yllättäviäkin yhteistyökuvioita ja näkökulmaa avuksi henkilöstön kehittämiseen.”