Kenialaisia lähihoitajaopiskelijoita Gradiaan

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia solmi vuoden 2022 alussa suomalaisen koulutusosaamisen vientiyhtiö EduExcellence Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on järjestää kenialaisille opiskelijoille lähihoitajakoulutusta maksullisena tilauskoulutuksena.

Tilauskoulutuksen opiskelijavalinnat tehtiin keväällä 2022, jolloin opinnot käynnistyivät Keniassa lähtömaakoulutuksella. Rahoitukseen ja lupiin liittyneiden haasteiden vuoksi varsinaiset lähihoitajaopinnot aloitettiin etäopintoina lokakuussa 2022. Etäopintoihin osallistui 48 motivoitunutta opiskelijaa, joista suurin osa on tähän mennessä suorittanut 13 % opinnoistaan.

Suomeen saapumiseen tarvittavat lupa- ja rahoitusasiat on saatu järjestymään 22 opiskelijalle.

”Keniaan suuntautunut koulutusvienti on saanut paljon julkisuutta viimeisen vuoden aikana opintojen rahoittamiseen liittyneiden haasteiden kautta. Gradia on pitänyt tiukasti kiinni sopimuksen periaatteista, ja se on vaikuttanut Jyväskylään saapuvan opiskelijaryhmän lopulliseen kokoon”, Ammattiopisto Gradian rehtori Pirjo Kauhanen kertoo.

Opiskelijaryhmä saapuu Jyväskylään tällä viikolla ja jatkaa opintojaan Ammattiopisto Gradiassa lähiopintoina. Gradia vastaa heidän lähihoitajaopintojen järjestämisestä. Keniasta saapuvien opiskelijoiden muista asioista, kuten asumisjärjestelyistä, vastaa EduExcellence Oy.

Pirjo Kauhanen iloitsee, että suomalaisella ammatillisella koulutuksella on kysyntää kansainvälisillä markkinoilla. Koulutusvienti tuo myös Gradialle uutta osaamista.

”Gradiassa olemme halunneet olla edelläkävijöiden joukossa ammatillisen koulutuksen viennissä ja osaltamme toteuttamassa suomalaista koulutusviennin strategiaa. Kansainvälisten kohtaamisten kautta vahvistamme ja syvennämme omaa osaamistamme ammatillisen koulutuksen toimijana ja kansainvälisenä osaajana”, Kauhanen sanoo.

Lisätietoja:

Pirjo Kauhanen, tulosaluejohtaja, rehtori, Ammattiopisto Gradia, puh. 040 3416152, pirjo.kauhanen@gradia.fi
Jan-Markus Holm, toimitusjohtaja, CEO, EduExcellence Oy Ltd., puh. 040 5738 009, jan-markus.holm@eduexcellence.fi

Mediatiedote 13.9.2023