Jyväskylän Lyseon lukiosta 43 uutta IB-ylioppilasta

Jyväskylän Lyseon lukion kansainvälisen IB Diploma -ohjelmasta on valmistunut 43 uutta ylioppilasta erinomaisin tuloksin. Heidät lakitettiin perjantaina 25.8. Paljon onnea valmistuneille!

International Baccalaureate Diploma Programme on kansainvälisesti arvostettu tutkinto, jota opetetaan yli 3000 koulussa 153 eri maassa. IB Diploma -tutkinnon erityispiirteisiin kuuluvat tieteellinen ja tutkiva ote, sekä ajattelutaitojen kehittymistä ja henkilökohtaista kasvua tukevat ydinopinnot. Jyväskylän Lyseon IB-opinnoissa opiskellaan englanniksi.

Jyväskylän Lyseon IB Diploma -ohjelmassa uudet ylioppilaat ovat voineet opinnoissaan painottaa erityisesti kirjallisuuden, yhteiskuntatieteiden tai matemaattis–luonnontieteellisten aineiden opiskelua. IB Diploma -ohjelman päättötodistuksen arvosana ei muodostu ainoastaan kirjallisista kokeista, vaan niissä huomioidaan myös eri oppiaineissa tehdyt muut akateemiset työt, kuten tutkielmat, esseet ja erilaiset projektit. Tutkintoon kuuluu lisäksi laajempi akateeminen tutkimus opiskelijan valitsemasta aiheesta.

Suomessa IB Diploma hyväksytään tasavertaisena suomalaisen ylioppilastutkinnon kanssa eli se antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Sen lisäksi IB-tutkinto antaa erinomaiset valmiudet yliopisto-opintoihin kaikkialla maailmassa.

Lisätietoja

Susanna Soininen, lehtori ja IBDP -koordinaattori, Jyväskylän Lyseon lukio, puh. 040 341 4724, susanna.soininen@gradia.fi