Jyväskylän Lyseo opetus- ja kulttuuriministeriön LUMA-kehittämiskouluksi

Jyväskylän Lyseon lukio on valittu luonnontieteellis-matemaattisten aineiden eli LUMA-aineiden kehittämiskouluksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan LUMA2020-ohjelmaan.

Kyseessä on 11 korkeakoulun muodostaman verkoston toteuttama LUMA-aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisen ohjelma. Yhteistyötä tehdään koulujen, päiväkotien, elinkeinoelämän ja eri organisaatioiden kanssa.

Koko hankkeen päätavoite on tukea innostusta ja opiskelumotivaatiota matematiikassa, luonnontieteissä ja teknologiassa. Samalla tietenkin kehitetään opetuksen ja oppimisen laatua.

Oppimisprojektien kautta keskitytään neljään teemaan: Kestävä kehitys (ilmastonmuutos, kiertotalous jne.), Matematiikka ympärillämme (taide, talous ja tilastot), Teknologia ympärillämme (liikkuva laite, tekoäly, robotiikka jne.) Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka linkittyy LUMA-aineisiin.)

Lisätietoja

Kaija Kiraly, opettaja, Jyväskylän Lyseon lukio, puh. 040 341 4710, kaija.kiraly@gradia.fi
Tiina Suhonen, opettaja, Jyväskylän Lyseon lukio, puh. 040 341 4725, tiina.suhonen@gradia,.fi