Jyri: Aina on hyvä aika oppia uutta!

Jyri Vahvanen työskentelee Valteri-koulu Onervassa Jyväskylässä. Hän valmistui Gradiasta keväällä 2021 kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnosta, jossa Jyri suoritti näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisalan opinnot. Tutkinto on uusi ja sen sisällöissä huomioitu muun muassa it-apuvälineiden kehitys ja niiden hyödyntäminen osana näkövammaisten ohjaustyötä. Opinnoissa paneuduttiin syvemmin myös moniin muihin ammatissa vaadittaviin erityisosaamisen alueisiin.

Tutkinnon opiskelu työn ohella onnistui hyvin. Lähipäiviä tai etäopetusta oli muutamana päivänä kuukaudessa. Opiskelutehtävien avulla Jyri kehitti omaa työtään ja teki työhön liittyviä projekteja.  Hän oppi uutta niin alan opettajien kuin muun ryhmän kanssa. 

Keskustelut opiskelun suurinta antia

Jyrin mielestä opiskelun suurinta antia olivat yhteiset keskustelut opiskelukavereiden, alan ammattilaisten kanssa. Keskusteluissa pohdittiin usein yhdessä  eri työpaikkojen ohjaustapoja ja annettiin vertaistukea. 

Kehittämistehtävät vaikuttavat yleensä koko työyhteisön osaamiseen tai toimintatapoihin. Jyrin työpaikalla projektitöitä mietittiinkin usein yhdessä asiasta innostuneiden työkavereiden kanssa. 

Opiskelu kannattaa aina, jos haluaa omalla uralla eteenpäin.

Hän sai opintojen myötä enemmän vastuuta työssään ja toisaalta työnkuvan muutos auttoi opinnoissa. Työ ja opinnot tukivat hienosti toisiaan.

Aikuisena opiskelu on mielekästä

Jyri kokee, että opiskelu on aikuisena mielekkäämpää, koska motivaatio on hyvä, omaa työtä haluaa uudistaa ja kehittää ja opiskeluun haluaa panostaa. Opiskelu antoi mahdollisuuden pysähtyä, pohtia ja opetella asioita, joita arjessa ei ehtinyt sekä miettiä parhaita tapoja auttaa näkövammaista asiakasta. 

Työn ohella opiskelu oli vaativaa, mutta onnistui aikatauluttamalla ja suunnittelemalla työhön, vapaa-aikaan ja opintoihin käytettävän ajan. Opiskelu lomittui osaksi työtä, joten se ei ollut pelkkää koneella tai oppitunneilla istumista.

Jyrin työnantaja kannustaa kehittämään itseään ja jousti tarvittaessa työajoissa. Myös Gradialta löytyi joustoa, jos työtehtävät eivät aina sallineet osallistumista lähiopintoihin. 

”Osaamista kannattaa päivittää, koska maailma muuttuu. Koulumme näkövammaiset oppilaat ovat usein älylaitteiden käytössä askeleen pidemmällä opettajia ja tietävät parhaiten, miten niitä kannattaa hyödyntää opiskelussa.  Ei siis kannata jäädä paikalleen makaamaan. Moni työ on jatkuvaa oppimista.”  

"Jatkuva oppiminen on osa minua”, Jyri lisää.

Neljännenkin tutkinnon jälkeen on uusi tutkinto pohdinnassa.

”En aio odottaa eläkeikään asti nykyisilläkään tiedoilla ja taidoilla. Koen, että aina on mahdollista löytää aikaa opiskelulle. Nyt kuitenkin on aika hyödyntää saatuja oppeja omassa työssä, uudella innolla ja motivaatiolla.” 

Tutustu muihin opiskelijatarinoihin