Laajuus

Opintojen laajuus on 40 ot.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Turvallisuusalasta kiinnostuneet alalle soveltuvat henkilöt, jotka tunnetaan rehellisiksi ja luotettaviksi ja ovat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivia turvallisuusalan työtehtäviin.

Kuvaus

Oletko rehellinen ja luotettava 18-vuotta täyttänyt ja haluat työskennellä järjestyksenvalvojana?
Tämän koulutuksen tavoitteena on antaa koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojan työtehtävissä. Järjestyksenvalvoja ylläpitää toimialueensa järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi hakea poliisilta hyväksyntää Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) tarkoittamaksi Järjestyksenvalvojaksi.

Rakenne

Koulutus toteutetaan sisäasiainministeriön vahvistaman sisällön ja tuntijaon sekä koulutusmateriaalin mukaisesti. Koulutuksessa käsitellään mm.

• järjestyksenvalvonnan yleisiä periaatteita
• järjestyksenvalvojan tehtäviä
• fyysisen voimankäytön perusteita
• järjestyksenvalvojan toimivaltuuksia
• hätäensiapua

Monta tapaa opiskella

Koulutuksessa on läsnäolopakko ja mitään osa-aluetta ei voida korvata tai suorittaa itsenäisesti.

Lisätietoja koulutuksesta antaa Niina Pekkanen: niina.pekkanen@gradia.fi, 040 341 5257

Kustannukset

Koulutuksen opiskelijamaksu on 250€.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9-12, 12.30-15 ti klo 10-12, 12.30-14, pe klo 9-12


 

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä