Työelämä- ja korkeakouluviikko

Gradia-lukioissa tutustutaan keväisin työelämään ja korkeakouluopintoihin

Gradia-lukioissa järjestetään keväisin työelämä- ja korkeakouluviikko, johon kaikki ensimmäisen ja toisen vuodet opiskelijat osallistuvat. Kevään 2024 Työelämä- ja korkeakouluviikko on 15.–19.4.

Työelämäviikolle osallistuvat ensimmäisen vuositason opiskelijat, jotka ovat kaksi päivää tutustumassa työelämään ja kolmen päivän ajan ratkomassa tiimeittäin yritysten ja organisaatioiden tarjoamia haasteita. Opiskelijat tutustuvat työelämään joko itse hankkimissaan työpaikoissa,  virtuaalisissa tutustumiskokonaisuuksissa tai yrittäjyyspäivillä. Viikko on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa, ja opiskelijat saavat siitä korkeakoulutasoisen InnoFlash-suorituksen.

Korkeakouluviikolle osallistuvat toisen vuositason sekä neljännelle vuodelle jatkavat opiskelijat. Korkeakouluviikkoa toteutetaan yhteistyössä keskisuomalaisten korkeakoulujen ja lukioiden kanssa. Opiskelijat tekevät viikon aikana yhden korkeakoulutasoisen suorituksen Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun tai Itä-Suomen yliopiston tarjonnasta.

Tiesitkö tämän EduFuturasta?

  • EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä. 
  • EduFutura-yhteistyön ansiosta Gradian lukiolaiset sekä ammatilliset opiskelijat voivat tehdä opintojensa aikana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston maksuttomia korkeakouluopintoja.
  • Ristiinopiskelun opintotarjottimella on yli 100 opintojaksoa lukiolaisille ja ammatillisille opiskelijoille.
Palsta 1/2

Opiskelijat kertovat työelämäviikosta

Palsta 2/2

Opiskelijat kertovat korkeakouluopinnoista